امروز: شنبه 16 آذر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی

پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی دسته: کارآفرینی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 165 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 84

پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی در 84 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

پروژه کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی در 84 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 5

فصل اول............................................................................................................................................................................. 6

برسی بازار ، مطالعه و شناخت محصول........................................................................................................................... 6

مقدمه.................................................................................................................................................................................. 7

امروزه می توان ماشینهای بافندگی را بر اساس طریقه پود گذاری آنها تقسیم بندی كرد كه عبارت از :....................... 9

عوامل موثر در  انتخاب یك ماشین بافندگی................................................................................................................. 10

بطور كلی در انتخاب ماشین می توان ارقام را به عنوان راهنما به كاربرد :.................................................................. 10

با توجه به توضیحات فوق می توان دو نكته ای كلی را در انتخاب ماشینهای بافندگی در نظر گرفت :..................... 10

مسائلی كه حدود بافندگی را مشخص می كند به دو دسته تقسیم می شود :............................................................... 11

حال به منظور بهتر روشن شدن مطلب ، كلیه نكاتی را كه باید در این زمینه در نظر گرفت را ذكر می كنیم :.......... 11

نام محصول در تعریف اولیه :.......................................................................................................................................... 14

وارداتی و یا صادراتی بودن كالا :.................................................................................................................................... 14

نامهای تجاری :................................................................................................................................................................ 14

مختصات فیزیكی :.......................................................................................................................................................... 15

مختصات شیمیایی :......................................................................................................................................................... 15

شرح خواص :................................................................................................................................................................. 15

عمر مفید :....................................................................................................................................................................... 15

مواد اولیه :....................................................................................................................................................................... 16

كالا های رقیب و یا كالا های جانشین :.......................................................................................................................... 16

درجه اهمیت پارچه :....................................................................................................................................................... 17

مبانی مذهبی و فرهنگی :................................................................................................................................................ 17

حمایتهای دولت :............................................................................................................................................................. 17

فصلی بودن مصرف :....................................................................................................................................................... 18

تحلیل قیمت :.................................................................................................................................................................. 18

مطالعه و شناخت تقاضا................................................................................................................................................... 18

جمع آوری اطلاعات مورد نیاز....................................................................................................................................... 18

الف ) اطلاعات پایه ای عمومی :.................................................................................................................................... 18

جمعیت :.......................................................................................................................................................................... 18

مصرف سرانه :................................................................................................................................................................. 19

ب ) اطلاعات اختصاصی محصول :............................................................................................................................... 19

ب-1 ) شناخت جامعه مصرف كننده داخلی................................................................................................................ 19

ب- 2 ) شناخت جامعه مصرف كنندگان خارجی......................................................................................................... 20

آمار صادرات طی 10 سال گذشته :............................................................................................................................... 20

ب-3 ) تولید كنندگان داخلی......................................................................................................................................... 20

ب-4 ) آمار واردات محصول طی سالهای گذشته......................................................................................................... 21

حجم موافقتهای اصولی داده شده ، در دست احداث ، در آستانه احداث :................................................................ 21

ج) محاسبه فعلی بازار و تقاضا و پیش بینی آن برای سالهای آتی :............................................................................... 21

پیش بینی نیاز صنعت نساجی پنبه ای و الیاف مصنوعی ایران...................................................................................... 22

1-تعیین سهم بازار قابل كسب :..................................................................................................................................... 22

4- تعیین ظرفیت اقتصادی :........................................................................................................................................... 23

مكان یابی......................................................................................................................................................................... 23

عوامل مؤثر در انتخاب محل پروژه................................................................................................................................ 23

عوامل دیگر دخیل در انتخاب محل پروژه را میتوان بدین صورت نام برد :................................................................ 24

در مكان یابی سطوح زیر را در نظر می گیریم :............................................................................................................ 24

جدول عوامل موثر در تعیین محل پروژه........................................................................................................................ 24

استانهای كشور................................................................................................................................................................. 25

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 26

بررسی فنی...................................................................................................................................................................... 26

بررسی ماشین آلات و تجهیزات..................................................................................................................................... 27

دستگاه چله كشی :.......................................................................................................................................................... 27

دستگاه آهار :................................................................................................................................................................... 27

بافندگی :.......................................................................................................................................................................... 28

ماشین آلات بافندگی :.................................................................................................................................................... 28

دو كارخانه در زمینه مونتاژ ماشین آلات بافندگی فعالیت می نمایند :.......................................................................... 28

مشخصات ماشین بافندگی انتخابی :.............................................................................................................................. 29

نام كمپانی :...................................................................................................................................................................... 29

محاسبه تعداد ماشین های مورد نیاز :............................................................................................................................. 29

محاسبه قیمت برای 50 دستگاه :................................................................................................................................... 30

محاسبه مقدار نخ مورد نیاز :.......................................................................................................................................... 30

محاسبه تولید در ساعت تعداد 50 دستگاه ماشین بافندگی........................................................................................... 31

محاسبه نخ مورد نیاز برای 312 متر پارچه :................................................................................................................. 31

سایر ماشین آلات :.......................................................................................................................................................... 32

دستگاه كنترل پارچه :...................................................................................................................................................... 32

جك حمل چله :.............................................................................................................................................................. 32

جك حمل چله با طراحی :............................................................................................................................................. 32

لیفتراك دستی :................................................................................................................................................................ 32

رول پیچ :......................................................................................................................................................................... 32

دستگاه رطوبت زا :......................................................................................................................................................... 32

مشخصات فنی دستگاه رطوبت زا :................................................................................................................................ 33

انتخاب روش استقرار بر اساس طرح جریان مواد :....................................................................................................... 33

جریان مواد :.................................................................................................................................................................... 33

تاسیسات :........................................................................................................................................................................ 35

سالن تاسیسات شامل بخشهای زیر می باشد :............................................................................................................... 35

برق رسانی :..................................................................................................................................................................... 36

برق مورد نیاز ماشین آلات به شرح زیر می باشد :....................................................................................................... 36

آب رسانی :..................................................................................................................................................................... 37

ایركاندیشن :.................................................................................................................................................................... 38

دیگ بخار :...................................................................................................................................................................... 39

سوخت رسانی :............................................................................................................................................................... 39

وسائل حفاظت ایمنی :.................................................................................................................................................... 39

بررسی فضا و مساحتها :................................................................................................................................................. 40

انبار نخ :.......................................................................................................................................................................... 40

با فرض اینكه هر بویین نخ بطور متوسط 2 كیلو گرم وزن داشته باشد تعداد بوبینهای مورد نیاز برابر است با :...... 40

ابعاد بویین :..................................................................................................................................................................... 40

انبار محصول :................................................................................................................................................................. 41

جدول تعیین تعداد ماشین و نیروی انسانی.................................................................................................................... 42

برگ تعیین نیازهای فضای بخش تولیدی........................................................................................................................ 42

برآورد مساحت زمین _ ساختمان _ سالن تولید و تاسیسات........................................................................................ 43

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 44

بررسی مالی..................................................................................................................................................................... 44

3 ) سرمایه ثابت.............................................................................................................................................................. 45

الف ) هزینه های مقدماتی :............................................................................................................................................. 45

ب ) هزینه آماده سازی و خرید زمین............................................................................................................................ 46

ج ) مخارج اداری و تشكیلاتی........................................................................................................................................ 46

د ) هزینه های تاسیساتی – ساختمانی و ارتباطات......................................................................................................... 47

هزینه ها ساختمانی.......................................................................................................................................................... 47

هزینه های تاسیساتی و ارتباطات..................................................................................................................................... 47

وسایل نگهداری و تعمیرات............................................................................................................................................ 48

تجهیزات ایمنی كاركنان.................................................................................................................................................. 48

تجهیزات انبار.................................................................................................................................................................. 48

جدول كلی محاسبه هزینه های بخش............................................................................................................................. 49

و) هزینه های نامشهود..................................................................................................................................................... 49

ز ) سایر هزینه های قبل از بهره برداری......................................................................................................................... 50

ح ) هزینه ها یا مخارج پیش بینی  نشده........................................................................................................................ 50

1-2) هزینه های عملیاتی................................................................................................................................................ 51

نرخ تورم :........................................................................................................................................................................ 51

نرخ تورم از سال 81 تا 85 بصورت زیر می باشد :...................................................................................................... 51

الف ) حقوق و دستمزد نیروی انسانی............................................................................................................................ 52

نرخ تورم هزینه نیروی انسانی :...................................................................................................................................... 55

جدئل زیر تعمیرات نرخ تورم از سال 73 تا 83 را نشان می دهد :............................................................................. 55

ب ) هزینه های نگهداری و تعمیرات............................................................................................................................. 57

محاسبه برای 5 سال اول بهره برداری :......................................................................................................................... 57

ج ) هزینه مواد اولیه........................................................................................................................................................ 58

قیمت روز انواع نخ بیان شده بطور میانگین در ذیل آورده شده است :....................................................................... 58

د ) سایر هزینه های تولید :.............................................................................................................................................. 59

1-هزینه آب :.................................................................................................................................................................. 59

1- هزینه برق :................................................................................................................................................................ 59

هزینه گاز و گازوئیل :...................................................................................................................................................... 59

هزینه حمل و نقل مواد :.................................................................................................................................................. 59

جدول ذیل كلیه هزینه های تولیدی را یكجا می دهد :................................................................................................... 60

ه ) هزینه های تحقیقاتی................................................................................................................................................... 60

و ) هزینه های پیش بینی نشده....................................................................................................................................... 60

ز)هزینه مالی.................................................................................................................................................................... 61

ح) هزینه اداری................................................................................................................................................................ 61

ط ) هزینه های استهلاك................................................................................................................................................. 62

جدول محاسبه استهلاك دارایی های ثابت..................................................................................................................... 62

ارزش دفتری دارائیهای ثابت در پایان سالهای اولیه  بهره برداری................................................................................. 63

ی ) بیمه كارخانه............................................................................................................................................................. 64

ك ) استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری................................................................................................................ 64

این هزینه ها برابر است با تفاوت هزینه های ثابت و جمع ارزش اولیه دارئیها كه برابر است با :............................... 64

2-پیش بینی سرمایه در گردش...................................................................................................................................... 65

سرمایه گذاری كل :......................................................................................................................................................... 65

2-سیاست تامین منابع مالی و مدت باز پرداخت :........................................................................................................ 65

7 – محاسبه قیمت تمام شده محصول........................................................................................................................... 65

بر آورد  در آمد حاصل از فروش :................................................................................................................................. 66

با فرض رشد 22 % تورم قیمت در آمد پنچ سال اول بهره برداری بشرح زیر می باشد :........................................... 66

صورت سود و زیان......................................................................................................................................................... 66

( سال اول بهره برداری )................................................................................................................................................ 66

صورت سود و زیان......................................................................................................................................................... 67

( سال دوم بهره برداری )................................................................................................................................................ 67

صورت سود و زیان......................................................................................................................................................... 68

( سال سوم بهره برداری )............................................................................................................................................... 68

صورت سود و زیان......................................................................................................................................................... 70

( سال چهارم بهره بردار)................................................................................................................................................ 70

صورت سود و زیان......................................................................................................................................................... 71

( سال پنچم بهره برداری ).............................................................................................................................................. 71

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 72

(قبل از بهره برداری )..................................................................................................................................................... 72

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 73

( سال اول بهره برداری )................................................................................................................................................ 73

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 74

( سال دوم  بهره برداری ).............................................................................................................................................. 74

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 74

( سال سوم  بهره برداری )............................................................................................................................................. 74

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 75

( سال چهارم  بهره برداری ).......................................................................................................................................... 75

پیش بینی گردش وجوه نقدی......................................................................................................................................... 76

( سال پنچم  بهره برداری )............................................................................................................................................ 76

صورتحساب ترازنامه....................................................................................................................................................... 76

سال پنچم بهره برداری.................................................................................................................................................... 76

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 78

تجزیه و تحلیل اقتصادی.................................................................................................................................................. 78

تجزیه و تحلیل نقطه سر بسر........................................................................................................................................... 79

ثابت و متغیر ................................................................................................................................................................... 79

محاسبه نقطه سربه سر در جدول زیرآمده :................................................................................................................... 80

2-شاخص های سود آوری :.......................................................................................................................................... 80

الف ) نسبت عملكرد سرمایه :........................................................................................................................................ 80

ب )نسبت ثابت :............................................................................................................................................................. 81

شاخص های اعتباری ( نقدینگی ):................................................................................................................................ 81

الف) نسبت جاری :......................................................................................................................................................... 81

ب)نسبت  برگشت سرمایه :........................................................................................................................................... 81

ج )نسبت برگشت مجموع دارایی ها :............................................................................................................................ 82
خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه نساجی و پارچه بافی پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .مقدمه

پیشرفت تكنولوژی نساجی در چند سال گذشته بقدری متنوع بوده است كه میتوان بجرات آنرا بعنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تكنولوژی و ماشین سازی بحساب آورد . اگر اولین تحول بزرگ صنعت نساجی را در قرن نوزدهم با بكار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مكانیكی بدانیم بطور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در اواسط قرن بیستم و با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فلامنت ، ریسندگی اوپن ، اند open‍‍ ( )  I:NDورد بافندگی ،ماشینهای بافندگی پیشرفت تكنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات آن بدون ماكو و ماشینهای بافندگی چند فازی انجام گرفته است .

دلائل تحولات صنعت نساجی بغیر از مسائل اقتصادی و تكنیكی تولید ، به عوامل زیر نیز بستگی داشته است :

ازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیست سبب شد تا نیاز به افزایش تولید كارخانه نساجی در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود .

پیشرفت سریع سایر صنایع و در نتیجه كمبود كارگر و بالا رفتن دستمزد در این صنایع باعث شد كه كارگران صنعت نساجی به صنایع دیگر روی آورند . در این مورد تنها راه حل عملی ، اتوماتیك كردن ماشینها برای كم كردن نیاز به كارگر و به موازات آن افزایش تولید ماشین آلات به منظور قادر ساختن كارخانجات تولیدی به پرداخت دستمزد بیشتر بودس .

بالا رفتن تمدن ماشینی و تحول روزافزون مد در زندگی عامه مردم سبب شد تا میزان مصرف منسوجات سرانه افزایش یابد . ماشینهای بافندگی از زمان بوجود آمدن دستگاه بافندگی دستی تا ماشینهای بافندگی اتوماتیك ، دوره تكمیلی قابل ملاحظه ای را پشت سر نهاده است . با این وصف اگر مطالعه سطحی در این مورد انجام گیرد ملاحظه می شود كه تكنیك كار ماشینهای جدید به همان دستگاههای بافندگی دستی شباهت دارد . با اختراع ماشینهای بافندگی بدون ماكو تكامل جدیدی در تكنیك بافندگی به وجود آمد و روشهای بافندگی جدیدی ارائه شد . در توسعه و تكمیل ماشینهای بافندگی تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بدون ماكو تحولات پیدا شد .

 در حالی بر روی دستگاه و بوجود آمدن ماشینهای بافندگی ، برای هر نوع پارچه ای ماشین مخصوصی ساخته شد . بطور مثال ماشینهای بافندگی برای پارچه های پنبه ای ، فیلامنت ، پشم و غیره ساخته می شد و فقط در همین موارد بكار می رفت . واضع است كه این ماشینها مورد استفاده ویژه ای داشت و فقط برای بافتن پارچه مخصوصی قابل استفاده بود . با عرضه شدن ماشینهای بدون ماكو و با توجه به این مطلب كه یكی از خصوصیات آنها عمومی بودن كاربرد آنهاست و می توان پارچه های متنوع بر روی آن بافت ، كارخانجات سازنده ماشینهای اتوماتیك برای رقابت باماشینهای بدون ماكوو مجبور به ساختن ماشینهایی شدند كه كاربرد آنها عمومی باشند در حقیقت باید گفت كاخانجات سازنده امروز سعی می كنند كه ماشینهای بافندگی را با موارد استعمال متنوع عرضه كنند . با وجود این ممكن است اصطلاح ماشین بافندگی عمومی كمی اغراق آمیز باشد . زیرا با وجود آنكه از نظر مكانیكی و تكنولوژی بافت امكان عمومی بودن یك ماشین بافندگی موجود است ولی كاربرد چنین ماشینی در بیشتر موارد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست . در مورد عمومی بودن ماشینهای بافندگی می توان حداكثر تا آنجا پیش رفت كه مثلا برای درو پارچه مختلف ، نمره نخ ، پهنای پارچه و طلا كوب در یك حد قرار داشته باشند در غیر اینصورت حتی از نظر تئوری هم قابل قبول نیست كه به مثال  بتوان بر روی یك ماشین بافندگی اتوماتیك ، پشمی یك پارچه ظریف ابریشمی بافت .

با در نظر گرفتن مطالبی كه در مورد كاربرد ماشینهای بافندگی عمومی گفته شد نمی توان ماشینهای بافندگی را بطور صحیح و مجزا از یكدیگر تقسیم بندی كرد . در كتابهای قدیمی نساجی تقسیم بندی ماشینهای بافندگی بر اساس نوع محورهای محرك و تعداد آنها انجام می شد اما امروزه این تقسیم بندی صحیح نیست .امروزه می توان ماشینهای بافندگی را بر اساس طریقه پود گذاری آنها تقسیم بندی كرد كه عبارت از :

1-ماشینهای بافندگی با سیستم پود گذاری معمولی = این ماشینهای بافندگی به دو گروه زیر تقسیم می شوند :

1-1-ماشینهای بافندگی كه در آنها عمل پودگذاری توسط یك جسم پرتاب شونده انجام می شود پود گذاری در این ماشینها یا توسط ماكوی گیرهای كه فاقد ماسوره است ودر دوسر ماكو گیره هایی تعبیه شده و یا توسط جسم پرتاب شونده گیره = دار كوچكی كه ابتدای نخ پودر را می گیرد و به داخل دهنه می كشد انجام می شود .

2-1- ماشینهای بافندگی كه به طور مثبت پودگذاری می كنند – این ماشینه دارای گیره هایی هستند كه توسط تسمه ویا میله بداخل دهنه رفته و نخ پود را وارد می كنند .

1-ماشینهای بافندگی جت – این نوع ماشینها توسط جت آب و یا جت هوا نخ پود را به داخل دهنه وارد می كنند .

2-ماشینهای بافندگی چند فازی – در این ماشینها همزمان چند دهنه به صورت سری و یا موازی تشكیل می شود و چند جسم پود گذاری در یك زمان چند نخ را وارد دهنه می كند .

عوامل موثر در  انتخاب یك ماشین بافندگی

انتخاب یك ماشین بافندگی در گذشته بر اساس جنس پارچه مورد نظر ( ابریشمی ، پنبه ای و یا پشمی ) انجام می شد ولی امروزه به دلیل عمومی بودن موارد استعمال ماشینهای بافندگی ،انتخاب بر اساس وزن واحد سطح پارچه صورت می گیرد .

كالا های رقیب و یا كالا های جانشین :

انواع پارچه های تولید شده از الیاف مختلف هر كدام خواص و ویژگیهای مربوط به خود را دارا می باشند لذا اگر چه در شرایط بحران ، امكان جانشینی نسبت به یكدیگر را دارند ولی در شرایط عادی هر كدام جایگاه مختص خود را دارا می باشند در این میان آنچه بیشتر مشهود است تناسب بیشتر پارچه های تولیدی ازالیاف طبیعی با نیاز های فیزیولوژیك بدن انسان می باشد . لذا با وجود اطلاعات فروانی كه روی خصو صیات الیاف مصنوعی بطور مداوم انجام شده و می شود ولی هنوز الیاف طبیعی جایگاه خود را دارا هستند . البته الیاف پنبه و پنبه / پلی استر در میان دیگر الیاف از خصوصیات همچون لطافت ، نرمی ، زیبائی و اختی خاصی برخوردار هستند كه جایگاه خود را در محدوده مصرف همواره حفظ كرده است .

لیكن پارچه های پنبه ای و پنبه / پلی استر مورد نظر بعلت تنوع طرح ها و زیبائیقابل توجه آن مطلوبیت بیشتری داشته و سرعت تولید نیز در مقایسه با دیگر طرح ها در بافت دستگاه تقریباً بالا میباشد . در صورت بوجود آمدن امكانات بازاریابی و پیگیری آن می توان انتظار داشت زمینه تولید بهتر و صادرات ایده آلتری را در بازارهای بین المللی به خود اختصاص دهیم .

درجه اهمیت پارچه :

اهمیت پارچه در جامعه به حدی است كه نمی توانم فردی را یافت كه از پارچه استفاده نكرده و یا صنعتی كه در آن پارچه بكار نرفته باشد و چون بافت پارچه محصول این پروژه از نوع الیاف طبیعی و پلی استر پنبه و ویسكوز / پلی استر می باشد بیشتر مصارف استفاده آن در البسه است كه آن نیز مصرف عام داشته و نیاز جامعه با گذشت زمان و افزایش جمعیت بیشتر شده و از جنبه استراتژیكی بیشتری بر خوردار خواه گردید .مبانی مذهبی و فرهنگی :

از نقطه نظر مبانی مذهبی  و فرهنگی در كشور ما رنگ نوع و نوع طرح پارچه بیشتر اهمیت را دارا است .حمایتهای دولت :

 دولت از تولید كنندگان پارچه از هر نظر حمایت خاص می كند بطوریكه در این زمینه می توان به حمایت در جهت ایجاد واحدهای بزرگ و كوچك تولیدی از نظر مكان ، وام و بازار وادرات ماشین آلات بافندگی و یا مونتاژ آن در كشور را نام برد و همچنین با در اختیار گذاشتن وامهای طویل المدت نیزدر این امر صاحبان صنایع را یاری می رساند .

یكی از دلایل مهم دیگری كه در این زمینه می توان  به آن اشاره نمود میزان صادرات و واردات می باشد .

فصلی بودن مصرف :

با توجه به اینكه مصرف پارچه در البسه فصلی می باشد می توان را براساس سفارش خرید تنظیم نمود كه بیشتر تولید در فصل تابستان از نوع پارچه های نازك و ظریف از نوع نمره نخ 30 و 40 انگلیسی و در زمستان پارچه های نمره نخ 20 انگلیسی توصیه می شود . ولی با اینكه توجه به اینكه در مصارف دیگر فصلی نمی باشد می توان تولید آنرا در هر چهار  فصل ادامه داد .

دستگاه آهار :

پس از آنكه بیمها تهیه شد در قفسه مخصوص خود و در پشت ماشین آهار قرار می گیرد و كلیه نخها روی مین ، پس از عبور از حوضچه حاوی مواد آهار ، فشرده شده تا آهار مازاد خارج گردیده و سپس  از سیلندرهای داغ عبور كرده و پس از خشك شدن بر روی چله بافندگی جمع می گردند .

از آنجائی كه تولید دو دستگاه چله كشی و آهار در داخل كشور انجام نمی گیرد بالااجبار منبع تهیه این دو ماشین ، از خارج كشور می با شد . طبق مكاتبات انجام شده با شركت تهران بی تكس كه نماینده فروش دستگاههای چله وآهار و شركت هندی در ایران است در خواست پروفرما نمودیم . بر مبنای پروفرمای ارسالی از شركت هند ی، قیمت ارزی آن برابر با 253000 دلار اعلام گردیده است كه می بایست معادل ریالی این مبلغ به شركت تهران بی تكس پرداخت شود .

لازم به ذكر است كه هزینه های فوق شامل تحویل دستگاه در كارخانه می باشد ( پروفرما ، كاتولوگ  و نامه تهران بی تكس جز ضمائم می باشد ).

بافندگی :

چله بافندگی پس از طراحی یعنی تعیین نمودن چگونگی عبور نخ از میلمیك و ردهای مختلف بر روی ماشین بافندگی سوار می گردد.ماشین آلات بافندگی :

در حال حاضر در كشور ، هیچ نوع ماشین بافندگی تولید نمی شود و تنها مونتاژ آن در ایران انجام می گیرد .دو كارخانه در زمینه مونتاژ ماشین آلات بافندگی فعالیت می نمایند :

كارخانه الغدیر یزد ( سهامی عام ، وابسته به وزارت صنایع ) كه مونتاژ كننده ماشین های سولزر سوئیس می باشد و تهیه كاتولوگ  و كتاب از كارخانه مزبور مستلزم اجازه از سوی وزارت صنایع می باشد .

قیمت تمام شده این ماشین ها با عرض بافت حداقل 190 سانتی متر در حدود 180 میلیون ریال ( با هزینه نصب و راه اندازی در شهرستان ) می باشد .

كارخانه وشینه بافت نوین كه مونتاژ كننده ماشین های بافندگی شركت sibetext  روسیه می باشد .

پس از مكاتبه و دریافت اطلاعات لازم از شركت مذكور اعلام گردید ماشینهای مونتاژ شده از نظر تولید و هزینه با صرفه تر می باشد در حال حاضر در ایران از این ماشین آلات در شركت های ناز بافت و نساجی تبریز استفاده می شود با بررسی های به عمل امده از صاحبان صنعت كارائی این نوعدستگاها رضایت بخش اعلام شده است .

لازم به ذكر است كه طی مكاتباتی با شركت پیكا نول بلژیك صورت گرفته ، هزینه نصب و راه اندازی ما شین های بافندگی در ایران توسط شركت فوق 50 میلیون اعلام گردیده است .مشخصات ماشین بافندگی انتخابی :

نام كمپانی :

مونتاژ و وارد كننده: شركت پوشینه بافت نوین

كشور سازنده :روسیه

عرض بافت : 180 ( س )

تعداد چله روی دستگاه :1

تعداد پودر رنگی :4

تشكیل دهنده : دابی

حركت پود : 468 متر در دقیقه

برق مصرفی 15 آمپر برابر 712 وات

قیمت با هزینه نصب : 000/000/115 ریال  با 000/100 لامل و میلیمیك با دو پیم چرخ چله وپیم پارچه.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : پروژه کارافرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی , طرح توجیهی کارخانه نساجی و پارچه بافی , کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی , دانلود پروژه کارخانه نساجی و پارچه بافی , دانلود کارآفرینی کارخانه نساجی و پارچه بافی , طرح توجیه فنی کارخانه نساجی و پارچه بافی , توجیه اقتصادی کارخانه نساجی و پارچه بافی , کارخانه نساجی و پارچه بافی , کارخانه , نساجی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر