امروز: دوشنبه 18 آذر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا دسته: صنایع غذایی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 190 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 85

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

پروژه کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 6

فصل اول............................................................................................................................................................................. 7

آنالیزگزینه های پروژه و انتخاب اولیه پروژه..................................................................................................................... 7

گزینه های فوق از لحاظ فاکتورهای زیر (با فرض تولید در کلاس جهانی) مورد تحلیل قرارگرفت:.............................. 8

1-1 صنایع روغن كشی:.................................................................................................................................................... 9

2-1 صنعت روغن کشی از دانه های گیاهی:.................................................................................................................... 9

3-1 صنعت تصفیه روغن نباتی:..................................................................................................................................... 10

4-1 تعداد وظرفیت کارخانجات روغن کشی و تصفیه روغن فعال:............................................................................. 10

5-1 میزان کشت دانه های روغنی :............................................................................................................................... 11

6-1 میزان واردات دانه های روغنی ،روغن خام :........................................................................................................ 11

7-1 مصرف روغن نباتی :.............................................................................................................................................. 12

8-1 مواد اولیه روغن نباتی :.......................................................................................................................................... 12

9-1 ارزیابی و تحلیل اقتصادی:...................................................................................................................................... 13

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 14

فر آیند تولید.................................................................................................................................................................... 14

نمودار کلی فرآیند تولید.................................................................................................................................................. 15

1-2 ذخیره و نگهداری اولیه دانه های روغنی:.............................................................................................................. 16

2-2 عوامل موثر در نگهداری دانه های روغنی:............................................................................................................ 16

الف – عوامل داخلی....................................................................................................................................................... 16

1- رطوبت :.................................................................................................................................................................... 16

2- میزان رسیدگی و آسیب دیدگی دانه ها.................................................................................................................... 17

ب- عوامل خارجی......................................................................................................................................................... 17

1- دما :........................................................................................................................................................................... 17

1-1- حرارت حاصل از تنفس دانه ها.......................................................................................................................... 17

دمای محیط...................................................................................................................................................................... 17

وجود مواد خارجی......................................................................................................................................................... 18

2-2 حمل و نقل دانه ها:................................................................................................................................................ 18

3-2 پاک کردن دانه ها (Cleaning ):.......................................................................................................................... 18

4-2 خشک کردن دانه ها :............................................................................................................................................. 19

5-2 نگهداری دانه های روغنی در سیلو:....................................................................................................................... 20

6-2 پخت دانه ها:........................................................................................................................................................... 21

7-2 فشردن فلس ها با ماشین پرس مداوم حلزونی پله ای (Screw  Press).......................................................... 21

8-2 فیلتراسیون روغن.................................................................................................................................................... 21

9-2 نگهداری روغن....................................................................................................................................................... 21

مشخصات واحد روغن کشی.......................................................................................................................................... 22

مواد اولیه اصلی............................................................................................................................................................... 22

محصولات نهایی............................................................................................................................................................. 22

ماشین آلات و تجهیزات اصلی....................................................................................................................................... 23

بخش های مختلف کارخانه............................................................................................................................................. 24

تعداد کارکنان................................................................................................................................................................... 25

زمین و ساختمانها (متر مربع)......................................................................................................................................... 25

کل انرژی مورد نیاز......................................................................................................................................................... 25

بر آورد توان برق مورد نیاز............................................................................................................................................. 25

بر آورد انرژی مورد نیاز.................................................................................................................................................. 26

بر آورد انرژی مصرفی.................................................................................................................................................... 26

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 27

طرح استقرار.................................................................................................................................................................... 27

1-3 مقدمه...................................................................................................................................................................... 28

2-3 اهداف استقرار........................................................................................................................................................ 28

ما مساله استقرارداخلی در جهت اهداف زیر محقق می شود:....................................................................................... 28

1- تسهیل فرآیند تولید از طریق روشهای زیر:............................................................................................................... 28

2- به حداقل رساندن زمان فرایند عملیات از طریق موارد زیر:................................................................................... 28

3-3 طرح چیدمان واحدهای مختلف :.......................................................................................................................... 29

جدول1- مساحت بخش های تولیدی و کمک تولیدی.................................................................................................. 30

جدول2- جدول رابطه بین بخش های تولیدی.............................................................................................................. 30

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 32

انتخاب مکان کارخانه...................................................................................................................................................... 32

1-4 مقدمه...................................................................................................................................................................... 33

2-4 عوامل مهم در انتخاب مکان.................................................................................................................................. 33

1- ورودی های تولید:..................................................................................................................................................... 34

مواد اولیه :....................................................................................................................................................................... 34

منابع انسانی:.................................................................................................................................................................... 34

2- تکنولوژی فرایند :...................................................................................................................................................... 34

3- عوامل محیطی :......................................................................................................................................................... 34

قابلیت اعتماد ودسترسی به سیستم های پشتیبانی :....................................................................................................... 34

شرایط فرهنگی اجتماعی:............................................................................................................................................... 35

ملاحظات قانونی وسیاسی:............................................................................................................................................. 35

4- بازار مصرف:............................................................................................................................................................. 35

3-4 انتخاب مکان کارخانه............................................................................................................................................. 35

4-4 تحلیل فاکتورهای دخیل در انتخاب مکان کارخانه:............................................................................................... 36

مزایای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی :................................................................................................................. 37

تحلیل مالی طرح.............................................................................................................................................................. 38

الف- سرمایه گذاری ثابت............................................................................................................................................... 38

1- هزینه زمین................................................................................................................................................................ 38

2- هزینه های ساختمان.................................................................................................................................................. 38

محوطه سازی................................................................................................................................................................... 39

3-1- آسفالت و پیاده رو سازی...................................................................................................................................... 39

3-2- فضای سبز............................................................................................................................................................ 39

3-3- حصار کشی.......................................................................................................................................................... 39

3-4- روشنایی محوطه................................................................................................................................................... 40

تاسیسات عمومی:............................................................................................................................................................ 40

4-1- برق رسانی............................................................................................................................................................ 40

4-2- تاسیسات آبرسانی................................................................................................................................................ 40

4-3- سیستم ارتباطی..................................................................................................................................................... 41

وسایل حمل و نقل........................................................................................................................................................... 41

ماشین آلات و تجهیزات اصلی....................................................................................................................................... 41

وسایل اداری و رفاهی...................................................................................................................................................... 42

هزینه های پیش بینی نشده.............................................................................................................................................. 42

هزینه های قبل از بهره برداری........................................................................................................................................ 43

9-1- هزینه های مطالعات اولیه..................................................................................................................................... 43

9-2- هزینه ثبت قراردادها و سایر هزینه های تسهیلات مالی...................................................................................... 43

9-3- هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی پرسنل..................................................................................................... 43

9-4- سایر هزینه های قبل از بهره برداری.................................................................................................................... 43

بنابراین خلاصه جداول فوق بصورت زیر است که مجموع آنها را نیز نشان می دهد................................................. 44

ب- هزینه های تولید....................................................................................................................................................... 45

1- حقوق و دستمزد....................................................................................................................................................... 45

هزینه های حقوق و دستمزد سالیانه................................................................................................................................ 45

هزینه انواع انرژی ها........................................................................................................................................................ 46

3- هزینه استهلاک سالیانه............................................................................................................................................... 46

استفاده از روش خط مستقیم بر اساس جدول زیر برآورد می گردد :.......................................................................... 46

4- هزینه تعمیر و نگهداری............................................................................................................................................ 46

بر اساس جدول زیر برآورد می گردد :.......................................................................................................................... 46

سایر هزینه های تولید...................................................................................................................................................... 47

خلاصه هزینه های تولید.................................................................................................................................................. 47

پ- سرمایه در گردش.................................................................................................................................................... 48

1- مواد اولیه مورد نیاز................................................................................................................................................... 48

2- حقوق و دستمزد کارکنان.......................................................................................................................................... 48

3- انواع انرژی مورد نیاز................................................................................................................................................ 48

4- هزینه های فروش...................................................................................................................................................... 48

5- سایر هزینه ها............................................................................................................................................................. 49

ت) میزان کل سرمایه گذاری.......................................................................................................................................... 49

ث) سود و زیان سالیانه................................................................................................................................................... 49

ج) تحلیل نقطه سر به سر................................................................................................................................................ 50

چ) نرخ بازده مالی........................................................................................................................................................... 50

نتیجه گیری :.................................................................................................................................................................... 51

پیوست(1)میزان کشت دانه های روغنی در کشور......................................................................................................... 51

مبانی فنی محاسبات طرحها............................................................................................................................................ 52

الف- شرایط عملیاتی...................................................................................................................................................... 53

ب- مواد اولیه.................................................................................................................................................................. 53

1- مواد اولیه داخلی....................................................................................................................................................... 53

2- مواد اولیه خارجی..................................................................................................................................................... 53

3- محاسبه سایر مواد و مجموع هزینه سالیانه مواد....................................................................................................... 54

ج- برآورد نیروی انسانی................................................................................................................................................ 54

1- مدیر........................................................................................................................................................................... 54

2- پرسنل تولید............................................................................................................................................................... 54

4- پرسنل فنی (تعمیرات و تاسیسات).......................................................................................................................... 55

5- کارمندان اداری و مالی.............................................................................................................................................. 55

6- کارکنان خدمات و کارگر ساده................................................................................................................................. 56

د- برآورد توان برق......................................................................................................................................................... 56

1- برآورد توان برق مورد نیاز........................................................................................................................................ 56

الف- برق فرآیند تولید.................................................................................................................................................... 56

ب- برق تاسیسات و تعمیرات....................................................................................................................................... 56

ج- توان برق ساختمانها.................................................................................................................................................. 58

د- برق محوطه................................................................................................................................................................ 59

ه- سایر............................................................................................................................................................................ 59

الف- مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی بصورت ذیل محاسبه میگردد............................ 59

د- برق ساختمان های اداری ،رفاهی و خدمات بصورت ذیل محاسبه می گردد......................................................... 60

ه- بر آورد آب................................................................................................................................................................. 60

1- آب صنعتی روزانه جزو اطلاعات ورودی است و شامل موارد ذیل می باشد:....................................................... 60

الف- آب تصفیه فیزیکی شده......................................................................................................................................... 60

ب- آب بدون املاح....................................................................................................................................................... 60

ج) آب بدون یون............................................................................................................................................................ 61

و- بر آورد سوخت.......................................................................................................................................................... 61

1- بر اساس گازوییل و یا گاز طبیعی............................................................................................................................. 61

مصرف روزانه گازوئیل جهت گرمایش........................................................................................................................... 63

ز- ماشین آلات و تجهیزات اصلی................................................................................................................................. 63

3- محوطه سازی............................................................................................................................................................. 63

الف- دیوار کشی............................................................................................................................................................. 63

ب- مساحت خاکبرداری و تسطیح................................................................................................................................ 64

ج- خیابان کشی و پارکینگ............................................................................................................................................ 64

د- فضای سبز.................................................................................................................................................................. 64

ه- چراغهای محوطه........................................................................................................................................................ 64

ی – هزینه های پیش بینی نشده..................................................................................................................................... 65

ح- تاسیسات................................................................................................................................................................... 65

1- برق............................................................................................................................................................................ 65

2- برق اضطراری........................................................................................................................................................... 65

3- آب............................................................................................................................................................................. 65

4- نوع سوخت............................................................................................................................................................... 66

5- گرمایش ساختمانها.................................................................................................................................................... 66

6- سرمایش ساختمانها ( کولر وتهویه )......................................................................................................................... 66

7- دیگ بخار.................................................................................................................................................................. 67

8- هوای فشرده.............................................................................................................................................................. 67

9- تصفیه پساب.............................................................................................................................................................. 67

10- اطقای حریق............................................................................................................................................................ 67

11- باسکول................................................................................................................................................................... 68

12- وسائط نقلیه............................................................................................................................................................. 68

ط : بر آورد زمین ،ساختمان و محوطه سازی................................................................................................................ 69

1- زمین.......................................................................................................................................................................... 69

2- ساختمان.................................................................................................................................................................... 69

الف – برآورد سطح ساختمان اداری.............................................................................................................................. 70

ب- برآورد سطح نمازخانه و غذاخوری........................................................................................................................ 70

ه – برآورد سطح فضای باز............................................................................................................................................. 71

مبانی مالی محاسبات طرحها........................................................................................................................................... 71

الف – هزینه های تولید................................................................................................................................................... 71

1- حقوق و دستمزد....................................................................................................................................................... 71

مبنای حقوق ماهانه مشاغل مختلف به قرار زیر در نظر گرفته شده است ................................................................... 71

2- هزینه انواع انرژی...................................................................................................................................................... 72

هزینه انواع انرژی به ازای واحد مصرفی بصورت زیر برآورد می گردد :.................................................................... 72

3- برآورد هزینه استهلاک.............................................................................................................................................. 73

نرخ استهلاک انواع دارایی های ثابت به روش مستقیم و به صورت زیر منظور می گردد .......................................... 73

هزینه تعمیر و نگهداری................................................................................................................................................... 73

بر اساس جدول زیر برآورد می گردد:........................................................................................................................... 73

5-سایر ضرایب مربوط به هزینه های تولید.................................................................................................................... 74

ب- سرمایه گذاری ثابت................................................................................................................................................. 74

1- هزینه زمین................................................................................................................................................................ 74

2- هزینه های ساختمان به صورت جدول زیر برآورد می گردد ................................................................................. 74

3 محوطه سازی............................................................................................................................................................... 75

به صورت زیر برآورد می گردد :.................................................................................................................................... 75

تاسیسات عمومی............................................................................................................................................................. 75

الف ) برق رسانی............................................................................................................................................................ 75

ب )  ژنراتور برق اضطراری........................................................................................................................................... 76

ج )  تاسیسات آب رسانی............................................................................................................................................... 76

منبع ذخیره آب............................................................................................................................................................... 76

مخازن هوایی................................................................................................................................................................... 76

مخازن زمینی................................................................................................................................................................... 76

د- تأسیسات سوخت رسانی........................................................................................................................................... 77

1- گاز طبیعی.................................................................................................................................................................. 77

2- گازوئیل و مازوت...................................................................................................................................................... 77

ه – گرمایش و سرمایش ساختمانها................................................................................................................................ 77

و- برجهای خنک............................................................................................................................................................ 78

ز- تصفیه شیمیایی آب (بدون املاح )........................................................................................................................... 78

ح – دیگ بخار................................................................................................................................................................ 79

ط- سیستم چرخش روغن داغ....................................................................................................................................... 79

ی- فاضلاب ( پساب)..................................................................................................................................................... 79

ک- اطفای حریق و وسایل ایمنی.................................................................................................................................... 79

ل- هوای فشرده.............................................................................................................................................................. 80

م- باسکول....................................................................................................................................................................... 80

ن- سیستم ارتباطی ( تلفن )........................................................................................................................................... 80

س- سایر اقلام................................................................................................................................................................ 81

وسائل حمل ونقل............................................................................................................................................................ 81

قیمت خرید هر یک از دستگاه های حمل ونقل در جدول زیر برآورد شده است :..................................................... 81

6- ماشین آلات و تجهیزات اصلی (فرآیند تولید ، آزمایشگاه و تعمیرگاه )................................................................. 82

7- وسائل اداری و رفاهی............................................................................................................................................... 82

8- هزینه های پیش بینی نشده....................................................................................................................................... 82

9- هزینه های قبل از بهره برداری................................................................................................................................. 83

الف – هزینه های مطالعات اولیه..................................................................................................................................... 83
خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .


گزینه های فوق از لحاظ فاکتورهای زیر (با فرض تولید در کلاس جهانی) مورد تحلیل قرارگرفت:

    ·      دسترسی به مواد اولیه ارزان
    ·      کمبود تولید داخلی در مقابل تقاضا یا عدم تولید
    ·      نرخ بازده در بخش مورد نظر
    ·      میزان سرمایه گذاری مورد نیاز

آنالیزگزینه های سرمایه گذاری موجود بر اساس فاکتورهای فوق از طریق مقایسه جفتی توسط نرم افزار

EXPert choice انجام گرفت و در نهایت گزینه روغن کشی از دانه های روغنی بعنوان بهترین گزینه

انتخاب گردید.

از آنجا که صنعت روغن نباتی یکی از صنایع مواد غذایی به کار می رود در ادامه لازم میدانم به امتیازات ویژه این گروه از صنایع اشاره نمایم:

-       سرمایه گذاری نسبتا پایین در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر

-       ارزبری کم

-       ارزش افزوده بالا

-       مصرف کم انرژی

-       بازده سریع سرمایه گذاری

-       نیاز مستمر و روزانه مصرف کنندگان

-       دارا بودن بازارهای مصرف در داخل و خارج

گذشته از اینها، باید توجه داشت که روغن نباتی یک کالای استراتژیک می باشد و بعد از غلات، بطور کلی چربیها،اصلی ترین ماده غذایی مورد نیاز انسان هستند.

1-1 صنایع روغن كشی:

روغن کشی از دانه های روغنی بوسیله چرخهای عصاری در ایران، از قرن ها پیش مرسوم بوده و بیشتر مصرف داروئی داشته است. مصرف روغن نباتی به عنوان یک ماده غذائی به همراه دیگر محصولاتی نظیر برنج وآرد، از سال 1325 معمول شده است.

مردم ایران با اکراه و از روی ناچاری به استفاده از روغن نباتی مبادرت می نمودند و آن را فاقدمواردمورد نیاز بدن دانسته، حتی مصرف آنرا مضر می دانستند تا اینکه بتدریج با آگاهی از ترکیبات وخواص مواد تشکیل دهنده روغن نباتی، به مصرف آن روی آوردند و در بسیاری از موارد آنرا بر استفاده از روغن نباتی ترجیح دادند.

روغن نباتی در حال حاضر به صورمختلفی چون: جامد،مایع ومارگارین مورد مصرف قرارمی گیرد  که  نوع  جامد  آن به علت قابلیت طولانی تر، بالاتر بودن  نقطه ذوب و همچنین بهبود در پلاستیسیته روغن های قنادی و مارگارین،که باعث بهتر شدن طعم وبوی روغن می گردد مورد استفاده بیشتری دارددر مقابل،نوع مایع آن دارای ارزش غذایی بالاتر و فاقد کلسترول می باشد.

مصرف این فرآورده غذایی سالیانه رو به افزایش بود ه و می باید باتوجه به عوامل مختلفی چون رشد جمعیت، رشد مهاجرت ، تغییر سلیقه،رددرآمدو... با برنامه ریزی صحیح برای توسعه کشت دانه های وصنایع روغن کشی وتصفیه ،اقدامات مقتضی را جهت نیل به خودکفایی به عمل آورد.2-1 صنعت روغن کشی از دانه های گیاهی:

این صنعت به موازات کارخانجات تصفیه روغن از سال 1317 آغاز به کار و در دهه 1330 اکثر کارخانجات روغن کشی موجود تاسیس شد.

لازم به ذکر است که اکثر این کارخانجات به واحدهای تصفیه روغن تعلق داشته ودر حقیقت تامین کننده قسمتی از مواد اولیه مورد نیاز این واحدها می باشند.3-1 صنعت تصفیه روغن نباتی:

اولین کارخانه تصفیه روغن به منظور مصارف غذایی در سال1317 توسط دولت در 3کیلومتری ورامین احداث ودرسال1325 به بهره برداری کامل رسید. دومین کارخانه توسط بخش خصوصی تحت عنوان  " گل"  در سال 1322 به  بهره برداری کامل رسید .  در ابتدا استقبال چندانی از محصولات این کارخانجات به عمل نیامد چون عادات مصرف روغن نباتی هنوز به وجود نیامده بودبه تدریج به دلیل کمبود و گرانی روغن حیوانی و از طرفی آشنایی بیشتر مردم با مصرف روغن نباتی ، این فرآورده به عنوان کالایی ضروری به لیست مصارف غذایی خانوارها راه یافت .4-1 تعداد وظرفیت کارخانجات روغن کشی و تصفیه روغن فعال:

در حال حاضر،44واحدهای روغن کشی فعال در کشور به ظرفیت اسمی 100757 تن (فعال در روغن کشی از دانه های کلزا ،آفتابگردان و پنبه دانه و گلرنگ) و 23واحد روغن کشی در دست ساخت به ظرفیت اسمی322474 تن وجود دارد .و از طرف دیگر، مجموع ظرفیت اسمی واحدهای تصفیه روغن در 19استان 927950 تن است.

لازم به ذکر است که در سال 81 ،یک میلیون و 160 هزار تن روغن نباتی در کشور تولید شده است.جزییات بیشتر در مورد این واحدها ار میتوانید در پیوست ببینید.5-1 میزان کشت دانه های روغنی :

در سال زراعی80-79، در مجموع 247634 تن دانه روغنی در کشور کشت شده که نسبت سال های گذشته رشد داشته و در سالهای آینده بر اسا س برنامه ریزی های انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی با جهشی در میزان کشت آنها (بخصوص کلزا ،چون سرآمد دانه های روغنی دیگر است.) روبرو خواهیم بود و امید است که درآینده ای نزدیک به خودکفایی برسیم .از این رو لزوم ایجاد کارخانجات روغن کشی در کشور بهتر روشن می شود.

جزییات بیشتر در مورد این واحدها ار می توانید در پیوست ببینید.1-2 ذخیره و نگهداری اولیه دانه های روغنی:

اصولا دانه های  نباتی همانند موجودات زنده در طی دوران انبارداری تنفس می کند که آنرا توسط عاملی بنام ضریب تنفسی می سنجند.اکسیژن جذب شده/ دی اکسید کربن دفع شده = ضریب تنفسی این ضریب در دانه ها و شرایط مختلف متفاوت است. معمولا دانه های سالم روزانه  به ازای هریک کیلوگرم وزن خود،یک میلی گازکربنیک متصاعد می کنند که این مقدار در دانه های نا سالم به 5  میلی لیتر می رسد  و این مقدار گاز باید در طراحی انبارو تهویه آن مدنظر قرار گیرد. با کنترل اتمسفر می توان تنفس دانه را کاهش داد.مثلا از طریق افزایش فشار دی اکسید کربن در فضای انبار .

هر چه زمان نگهداری در انبار بیشتر باشد رنگ بیشتری در روغن های حاصل از دانه های مزبور تولید خواهد شد که این امر به علت اکسیداسیون اسید های چرب و غیره اتفاق می افتد. ین تدید رنگ با نامساعد بودن شرایط انبار زیادتر خواهد شد.2-2 عوامل موثر در نگهداری دانه های روغنی:

الف – عوامل داخلی

1- رطوبت :

مقدار رطوبت مناسب برای دانه های روغنی مختلف متفاوت است.برای کلزا این مقداربین7 تا5/10 درصد می باشد. اگر رطوبت از حد بحرانی بالاتر باشد شاهد فساد دانه هاخواهیم بود. تعیین میزان رطوبت بحرانی به رطوبت نسبی هوا نیز بستگی دارد.مثلا در شمال کشور که رطوبت هوا بیشتر است رطوبت بحرانی را کمتر در نظر می گیریم.

رطوبت  مهمترین  عامل  در تخریب  دانه ها  و کنجاله ها است چرا  که میکرو ارگانیسم هاو حشرات به یک حداقل رطوبت برای رشد خود نیاز دارند. آنزیمها نیز در صورت پایین تربودن میزان رطوبت از یک حد مشخص قادر به فعالیت نخواهند بود.2- میزان رسیدگی و آسیب دیدگی دانه ها

ب- عوامل خارجی

1- دما :

1-1- حرارت حاصل از تنفس دانه ها

تمیز نبودن دانه ها باعث افزایش دما در انبار ها می شود که این خود باعث خرد شدندانه ها  و حتی پودر شدن آنها می شود.  به هم زدان دانه ها به همراه هوا دادن ملایم باعث کاهش دما در عین افزایش نیافتن رطوبت دانه ها می شود.افزایش درجه حرارت باعث افزایش اسیدهای چرب شده که خودمستلزم مصرف زیادترمحلولهای قلیایی در زمان تصفیه است. حرارت بالا گاهی باعث آتش سوزی می شود.دمای محیط

حرارت محیط نیز درجه حرارت انبار را تحت تاثیر قرار می دهد لذا باید انبار را ایزولهکرد.همچنین با توجه به رطوبت محیط در شب هایی که هوا سردتر است باید هوادهی نمود.وجود مواد خارجی

موادی از قبیل خاک، برگ و ساقه ها می توانند آلودگی میکروبی را افزایش دهنهمینطور حشرات و جوندگان ،لذا تمییز نمودن دانه خیلی مهم است.عمل ذخیره سازی در سیلوهای خاص تحت شرایط دما و رطوبت کنترل شده که در بالا ذکر گردید انجام می شود.

6-2 پخت دانه ها:

 پخت (StacK COO Ker) مورد استفاده برای این منظورازروی دستگاه پرس مستقر و دارای چند طبقه است. دیگ دو جداره است. حرارت توسط بخار موجود درجداره وکف طبقات به فلسها منتقل می شود. بالا بودن درجه حرارت در دیگ پخت باعث افت رطوبتی فلسها می شود.7-2 فشردن فلس ها با ماشین پرس مداوم حلزونی پله ای (Screw  Press)

در این ماشین حلزون در داخل استوانه مشبک مخروطی قرار دارد. بار ازسمت قطورتر وارد دستگاه شده و با چرخش حلزون به جلو رانده می شود . با جلو رفتن بار از فضای مابین حلزون و بدنه کاسته شده و بر فشار وارد بر دانه ها افزوده می گردد و بدین ترتیب روغن از استوانه مشبک خارج می شود.

مزایای این روش روغن کشی نسبت به استخراج با حلال را می توان سادگی و عدم آتش سوزی سرمایه گذاری اندک و قیمت تمام شده پایین بیان نمود.

-4 تحلیل فاکتورهای دخیل در انتخاب مکان کارخانه:

برای انتخاب مکان کارخانه مورد نظر ماچند فاکتور مهم را بصورت ذیل مورد بررسی قرار داده ایم برای تصمیم گیری از نرم افزار Expert Choice   که امکان مقایسه جفتی گزینه ها بر مبنای چند معیار با استفاده از متد لوژی AHP  فراهم می آورد استفاده کرده ایم که نتیجه ان برای انتخاب استان مورد نظر در پایان خواهد آمد.

1- نزدیکی به منبع تهیه دانه های روغنی کلزا (مواد اولیه)از آنجا که حدود  63درصد از دانه های روغنی کشت شده در داخل کشور به ترتیب حجم کشت در چهار استان گلستان، مازندران، آذربایجان غربی و قزوین و 37درصد باقی مانده در سایر استانهای کشور کشت می شود. از طرف  دیگر برنامه هایی  که وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش کشت دانه های روغنی دردست داردمربوط به این استانها است ،  لذا ما فقط همین چند استان محدود را برای جستجو در آنها  انتخاب کرده ایم. و با توجه به حجم کشت در این استانها و نیز فاکتور های بعدی، آنها با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.

2- نزدیکی به کارخانه های تصفیه روغن(بازار مصرف)

با توجه به اینکه در حال حاضر، بیشتر واحدهای تصفیه روغن (76درصد ظرفیت بالقوه کشو) بترتیب ظرفیت دراستانهای اردبیل،قزوین، خراسان، آذربایجان غربی ، گلستان و کردستان قرار دارد لذا مناسب است که در استان همجوار یا حتی در خوداین استانها باشد.

3- نزدیک به مناطق مرزی برای صادرات و احیانا واردات مواد اولیه

4- دسترسی به راه های مواصلاتی و راه آهن


قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : پروژه کارافرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا , طرح توجیهی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا , کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا , دانلود پروژه کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا , دانلود کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا , طرح توجیه فنی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا , توجیه اقتصادی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر