امروز: دوشنبه 25 آذر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) دسته: صنعتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 257 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 88

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)در 88 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)در 88 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 6

شرح فنی............................................................................................................................................................................ 7

فصل اول............................................................................................................................................................................. 8

بررسی  بازار...................................................................................................................................................................... 8

بازاریابی.............................................................................................................................................................................. 9

برآورد تقاضا....................................................................................................................................................................... 9

برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای «واترپمپ » عبارتند از:.................................................................................... 9

_ سهم قابل وصول از بازار............................................................................................................................................. 10

محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد:............................................................... 10

وصول در هر سال............................................................................................................................................................ 10

فرمول برای محاسبه سهم قابل وصول :.......................................................................................................................... 11

اتوبوس302..................................................................................................................................................................... 11

مقدار تولید سالانه............................................................................................................................................................ 12

مقدار تولید سالانه............................................................................................................................................................ 13

کامیون خاور.................................................................................................................................................................... 13

مقدارتولید سالانه............................................................................................................................................................. 13

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 14

مطالعه فنی....................................................................................................................................................................... 14

لیست قطعات................................................................................................................................................................... 15

محصول: واترپمپ کامیون بنز 10 ton.......................................................................................................................... 15

لیست قطعات................................................................................................................................................................... 16

محصول : واتر پمپ بنز 302......................................................................................................................................... 16

لیست قطعات................................................................................................................................................................... 17

محصول : واتر پمپ کامیون خاور................................................................................................................................... 17

لیست مواد و قطعات اولیه............................................................................................................................................... 18

نمودار مراحل ساخت..................................................................................................................................................... 19

شماره قطعه:61654....................................................................................................................................................... 19

نمودار مراحل ساخت..................................................................................................................................................... 19

شماره قطعه:51594....................................................................................................................................................... 19

نمودار مراحل ساخت..................................................................................................................................................... 20

شماره قطعه:51594....................................................................................................................................................... 20

نمودار مراحل ساخت..................................................................................................................................................... 21

شماره قطعه:31546....................................................................................................................................................... 21

نمودار مراحل ساخت..................................................................................................................................................... 21

شماره قطعه:31570....................................................................................................................................................... 21

نمودار مراحل ساخت..................................................................................................................................................... 22

شماره قطعه:51462....................................................................................................................................................... 22

نمودار مراحل ساخت..................................................................................................................................................... 22

شماره قطعه:51618....................................................................................................................................................... 22

نمودار مراحل ساخت..................................................................................................................................................... 23

شماره قطعه:31450....................................................................................................................................................... 23

محاسبه ماشین الات مورد نیاز........................................................................................................................................ 23

محاسبه ماشین الات مورد نیاز........................................................................................................................................ 24

محاسبه ماشین الات مورد نیاز........................................................................................................................................ 25

محاسبه ماشین الات مورد نیاز........................................................................................................................................ 25

لیست ماشین الات مورد نیاز.......................................................................................................................................... 26

لیست ابزار الات.............................................................................................................................................................. 26

برآورد نیروی انسانی  بخش تولیدی............................................................................................................................... 27

فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت های تولیدی.................................................................................................... 28

محاسبه زمان سیکل :....................................................................................................................................................... 29

ماتریس تقدم :.................................................................................................................................................................. 29

کامیون خاور & اتوبوس 302 :...................................................................................................................................... 29

سطر کد :......................................................................................................................................................................... 30

بالانس خط  مونتاژ :....................................................................................................................................................... 30

"واتر پمپ " کامیون خاور & اتوبوس 302 :................................................................................................................ 30

لیست تجهیزات مورد نیاز ایستگاهها.............................................................................................................................. 31

نیروی انسانی بخش مونتاژ.............................................................................................................................................. 32

فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ.............................................................................................................. 32

نمودار تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال.......................................................................................................................... 33

تجهیزات مورد نیاز بخش دریافت ارسال....................................................................................................................... 34

نیروی انسانی مورد نیاز بخش دریافت و ارسال............................................................................................................. 34

انبار مواد اولیه.................................................................................................................................................................. 40

انبار محصول.................................................................................................................................................................... 40

انبار قطعات ساخته شده................................................................................................................................................. 41

انبار روباز......................................................................................................................................................................... 41

تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها.................................................................................................................... 42

تجهیزات :........................................................................................................................................................................ 42

نیروی انسانی :................................................................................................................................................................. 42

نمای کلی انبارها.............................................................................................................................................................. 43

جدول اطلاعات تولید...................................................................................................................................................... 43

روش I............................................................................................................................................................................. 44

روش II........................................................................................................................................................................... 45

استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد............................................................................................................ 46

تعیین استقرار بخشهای تولیدی....................................................................................................................................... 46

به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت  دپارتمها  به شرح جدول ذیل می باشد:................................................................................................................................................................... 46

روش مارپیچی................................................................................................................................................................. 47

در این مرحله باید جریانها را به ترتیب نزولی مرتب نمود:........................................................................................... 47

استقرار I   مربوط به روش مارپیچی.............................................................................................................................. 47

مزایا:................................................................................................................................................................................. 47

معایب:.............................................................................................................................................................................. 48

استقرار II مربوط به روش مارپیچی.............................................................................................................................. 48

مزایا:................................................................................................................................................................................. 48

معایب :............................................................................................................................................................................ 48

استقرار III مربوط به روش مارپیچی............................................................................................................................ 49

مزایا:................................................................................................................................................................................. 49

معایب:.............................................................................................................................................................................. 49

روش جدول بندی سفر................................................................................................................................................... 49

جدول از _ به اولیه.......................................................................................................................................................... 50

جدول از _ به ثانویه........................................................................................................................................................ 51

جدول از _ به سوم.......................................................................................................................................................... 52

فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح I جدولبندی سفر.................................................................................. 53

جدول از _ به «جریان _ مسافت» برای استقرار I جدولبندی سفر............................................................................... 53

مزایا:................................................................................................................................................................................. 54

معایب :............................................................................................................................................................................ 54

فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانهادر طرح II جدولبندی سفر.................................................................................. 54

جدول از _ به « جریان _ مسافت » برای استقرار II  جدولبندی سفر......................................................................... 54

مزایا:................................................................................................................................................................................. 55

معایب:.............................................................................................................................................................................. 55

فاصله مختصاتی (پله ای )دپارتمانها در طرح III جدولبندی سفر................................................................................ 56

جدول از _ به «جریان _مسافت» برای استقرار جدولبندی سفر................................................................................... 56

مزایا:................................................................................................................................................................................. 57

انتخاب طرح نهایی.......................................................................................................................................................... 57

دلایل این انتخاب به شرح زیر است :............................................................................................................................ 57

تعیین وسایل حمل و نقل................................................................................................................................................. 58

طبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده :................................................................ 58

محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز................................................................................................................... 59

انبار ابزار.......................................................................................................................................................................... 59

کارگاه نگهداری و تعمیر................................................................................................................................................. 60

بخش تاسیسات................................................................................................................................................................ 60

تجهیزات گرمایشی.......................................................................................................................................................... 60

تجهیزات  سرمایشی........................................................................................................................................................ 60

سیستم و آب و فاضلاب................................................................................................................................................. 60

تجهیزات روشنایی........................................................................................................................................................... 61

طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل :..................................................................................................................... 61

برآورد تعداد کارکنان قسمتهای سروس دهنده به پرسنل............................................................................................... 63

برآورد تعداد کارمندان بخش اداری................................................................................................................................ 64

دیاگرام ارتباطات............................................................................................................................................................. 65

دیاگرام ارتباطات............................................................................................................................................................. 68

لیست فضای مورد نیاز بخش ها..................................................................................................................................... 69

تعیین محل کارخانه......................................................................................................................................................... 71

عوامل موثر بودن در تعیین محل.................................................................................................................................... 71

1- نزدیک بودن به مواد اولیه :....................................................................................................................................... 71

2- نزدیک بودن به تهیه کنندگان قطعات خریدنی :...................................................................................................... 71

3-دسترسی به جاده های اصلی :................................................................................................................................... 71

1-قیمت زمین مورد نظر برای احداث کارخانه :.......................................................................................................... 71

1-ارزان بودن نیروی کار :.............................................................................................................................................. 72

2- دسترسی به بازار مصرف :........................................................................................................................................ 72

1-نزدیکی به کارخانجات تولید کننده مواد خریدنی :.................................................................................................. 72

بررسی سه محل مختلف برای احداث کارخانجات با توجه به عوامل معرفی شده محلی در جاده مخصوص کرج : 73

مشهد................................................................................................................................................................................ 73

اصفهان............................................................................................................................................................................. 74

پیشنها محل انتخابی......................................................................................................................................................... 74

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 75

بررسی مالی..................................................................................................................................................................... 75

تعیین سرمایه ثابت طرح.................................................................................................................................................. 76

سرمایه ثابت در واقع همان هزیته های قبل از بهره برداری طرح است که شامل   موارد زیر می شود:...................... 76

الف) زمین :..................................................................................................................................................................... 76

ب) هزینه......................................................................................................................................................................... 76

ب )احداث ساختمان :................................................................................................................................................... 76

ب-1) هزینه احداث فضاهای جانبی............................................................................................................................. 77

ج) هزینه خرید ماشین الات :......................................................................................................................................... 77

د) هزینه تجهیزات :......................................................................................................................................................... 77

ه ) هزینه تاسیسات.......................................................................................................................................................... 78

و) سایر هزینه :................................................................................................................................................................ 78

تعیین سرمایه در گردش طرح......................................................................................................................................... 79

الف) مواد اولیه................................................................................................................................................................ 79

ب) دستمزد..................................................................................................................................................................... 79

ج) تنخواه گردان............................................................................................................................................................. 79

مجموع سرمایه مورد نیاز :.............................................................................................................................................. 80

سرمایه مورد نیاز طرح از مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به دست می اید:................................................. 80

براورد هزینه های سالیانه................................................................................................................................................. 80

الف) هزینه خرید مواد اولیه برای مدت یکسال برابر است با :..................................................................................... 80

ب) هزینه نیروی انسانی :............................................................................................................................................... 80

هینه دستمزد کارکنان در طول یکسال برابر است با :..................................................................................................... 80

ج) هزینه تعمیرات و نگهداری :..................................................................................................................................... 80

د) هزینه استهلاک :......................................................................................................................................................... 81

ه) هزینه های متفرقه........................................................................................................................................................ 81

شامل حق بیمه پرسنل ، هزینه بهره وام و هزینه های پیش بینی نشده است:................................................................ 81

محاسبه کل هزینه ها :...................................................................................................................................................... 81

محاسبه قیمت تمام شده محصول................................................................................................................................... 82

تعیین قیمت فروش.......................................................................................................................................................... 82

صورتحساب سود و زیان................................................................................................................................................. 82

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 84

تجزیه و تحلیل طرح........................................................................................................................................................ 84

توجیه پذیری طرح........................................................................................................................................................... 85

الف) نقطه سر به سر....................................................................................................................................................... 85

ب) شاخص برگشت سرمایه :........................................................................................................................................ 85

ج) شاخص عملکرد........................................................................................................................................................ 85

د) دوره برگشت سرمایه.................................................................................................................................................. 86

خلاصه طرح.................................................................................................................................................................... 86
خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .
شرح فنی

واتر پمپ اساسی ترین نقش را در سیستم خنک کننده موتور انواع وسیله نقلیه ایفا می کند. آب از رادیاتور توسط واتر پمپ به پوسته خارجی موتور منتقل شده و پس از خنک  کردن موتور به رادیاتور رفته حرارت آن گرفته می شودو مجددا توسط  واترپمپ به پوسته فرستاده می شود. این سیکل در حین کار کردن  موتور  دائما تکرار می شود . نیروی محرکه واتر پمپ توسط یک تسمه (دربعضی ازاتومبیلهااز تسمه استفاده نمی شود ) تامین می گردد. این تسمه فولی و نهایت میل شفت واترپمپ را می چرخاند و این حرکت دورانی به اب پخش کن منتقل می گردد. برخوردپره های فولی با اب داخل مخزن واتر پمپ سبب انتقال اب به موتور می گردد. قطعات اصلی تشکیل دهنده واتر پمپ عبارتند از : پوسته ، فنج ، میل شفت ، فولی اب پخش کن. عمر مفید واتر پمپ به طور متوسط 5  سال می

بازاریابی

برآورد تقاضا

نخستین گام درراه رسیدن به یک برنامه تولید مناسب برآورد میزان تقاضا می باشد.با به دست آوردن یک تیراژ تولید متناسب  با حجم  تقاضا  و مصرف واقعی کالای مورد نظرمی توان آنرا به عنوان معیاری جهت محاسبه ماشین آلات، نیروی انسانی احت بخشها وکلااطلاعات تولیدی مورداستفاده قرار داد.

اطلاعات استخراج  شده  در مورد مقدار تقاضای  سه نوع  واترپمپ مورد  مطالعهمربوط به سال 1371 بودکه با در نظرگرفتن که نرخ رشد معین ،مقدارتقاضابرای سال 1382 محاسبه گردید.  همین نرخ رشد جهت  محاسبه تقاضا در  5 سال اینده  مورد استفاده قرار گرفت.برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای «واترپمپ » عبارتند از:

1-    افزایش تولیدات وسایل نقلیه در کارخانجات داخلی

2-    افزایش واردات وسایل نقلیه

3-    افزایش صادرات وسایل نقلیه

4-    متوسط عمر مفید محصول

5-    رونق اقتصادی  جامعه

این عوامل به همراه عوامل متعدد  دیگری که به صورت مستقیم یا غیر  مستقیم بر مقدار تقاضا اثر گذار هستند در محاسبه نرخ رشد مد نظر قرار گرفته شده اندلازم به ذکر است که نرخ رشد در هر سال از 5 سال آتی واقعا مساوی نیست، ولی  به واسطه اینکه محاسبه مقدار دقیق نرخ رشد در هر سال خارج از حوصله این پروژه می باشد ، لذا این مقدار در سالهای مختلف یکسان فرض شده است .

_ سهم قابل وصول از بازار

محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد:

1-    میزان تولید واتر پمپ توسط دیگر تولید کنندگان داخلی

2-    موافقت اصولهای صادره جدید در زمینه واتر پمپ

3-    صادرات واتر پمپ

4-    واردات واتر پمپ

صادرات + واردات- ظرفیت موافقت اصولی- تولیدات داخلی - تقاضا - سهم قابل

استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد

از آنجائی که سه مدل در نظر گرفته شده برای واترپمپ دارای مراحل ساخت  و مونتاژ نسبتا مشابه ای می باشد ، لذا نمودار فرآیند عملیات ابزار مناسبی جهت تحلیل جریان مواد موجود می باشد. با اندکی دقت بر روی نمودارفرایند  فرایند عملیات در می یابیم که اکثر قطعات ساختنی در یک مسیر مشخص  حرکت می کنند بنابراین می توان از این نمودار یک جریان مواد قالب استخر اج نمود. در کنار این جریان مواد اصلی یک جریان فرعی نیز مشاهده میشود با توجه به ماهیت فرآیندهای ساخت و مونتاژ و همچنین جایگاه بخشهای تولیدی و غیر تولیدی در این فرآیندها ،استقرار اولیه ای بدست امده است که در تصویر صفحه بعد نمایش داده است. براساس اطلاعات موجود در نمودار فرایند عملیات کلیه قطعات ساختنی به  به فرآیند تراشکاری محتاجند ، لذا در طرح استقرار اولیه سعی شده است که  بخش تراشکاری به گونه صحیحی جریان مواد را هدایت نماید به شکلی که برالگوی جریان مواد پیشبینی شده منطبق گردد. بواسطه اینکه بخشهای دریافت و ارسال در کنار هم می باشند الگوی کلی  جریان مواد به صورت U شکل می باشد.

انتخاب طرح نهایی

ازمیان طرحهای ایجاد شده به دو روش مارپیچی و جدولبندی سفر استقرار III  جدولبندی سفر بعنوان استقرار نهایی انتخاب می گردد.دلایل این انتخاب به شرح زیر است :

1-    طرح نهایی منتج ازروش جدولبندی سفربرطرح نهایی به دست آمده ازروشمارپیچی ارجعیت دارد،چراکه درطرح نهایی مارپیچی شکل ظاهری بخش T نامناسب

2-    در استقرارIIIجدولبندی سفر شکل هندسی کلیه بخشهایی که بین آنها جریان مواد وجود دارد در کناریکدیگرهستند.همچنین کنار هم قرارگرفتن بخشهای دریافت و ارسال منجربه استفاده مشترک از امکانات و تجهیزات موجود میگردد.

3-    در این استقرارالگوی جریان مواد مشخص (Uشکل) می باشد.

4-    در این روش انبارروباز در حاشیه طرح قرارگرفته است . لذا به سهولت با وسایل حمل و نقل خارجی (تریلی) در ارتباط می باشد.تعیین وسایل حمل و نقل

طبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده :

روش (I این روش ترکیبی از حمنل دستی و ماشینی است و وسایل حمل و نقل عبارتند از لیفتراک برقی مخصوص راهروهای باریک و کاری دستی . بعضی از حملها نیز توسط دست صورت می پذیرد.

روش (II در این روش حملها کلا ماشینی بوده و وسیله حمل و نقل لیفتراک برقی می باشد.جهت ارزیابی این دو روش و انتخاب یکی از آنها، نکاتی به صورت کلی مد نظر قرارگرفته شد. در روش II فرکانس و تعداد حملها کمتر است لذا نظم بیشتری برکار حاکم است و احتمال بروز وقفه درفرآیندتولی کاهش می یابد. همچنین نیروی انسانی کمتری مورد نیاز است. در مقابل، فضای مورد نیاز در این سیستم نسبتا زیاد است. چرا که به راهروهایویژه ای جهت تردد لیفتراک نیازمندیم، همچنین فضای لازم جهت استقرار واحد بارهای این روش (صندوق ) زیاد است. عامل مهم دیگری که توجه خاصی را میطلبد عامل هزینه است. هزینه این روش در غیاص با روش I  به مراتب بیشتر است. از طرفی روش II نسبت به روش I از انعطاف پذیری کمتری برخوردار است و با توجه به بارهای مختلفی که حمل میشود(کارتن ها و پالتها وابعاد گوناگون) در این ارزیابی انعطاف پذیری جایگاه ویژه ای خواهد داشت. از طرفی با توجه با فاصله کم بین بخشهای تولیدی ، استفاده از گاری دستی درحملهای بین بخش معقولانه تر به نظر می رسد. در روش  I  لیفتراک تنها درحملهای دوران انبار و از انبار به بخش تولید مورد استفاده قرار میگیردلذا با توجه به عوامل فوق الذکر روش I بعنوان سیستم حمل و نقل انتخاب می شود.

محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز

با توجه به فرکانس حمل که نمودار برنامه ریزی حمل ونقل (روش I) ذکر شده است ، تعداد

وسایل حمل و نقل محاسبه می شود.

   = فرکانس حمل برای لیفتراک در 1 روز  

بخش تاسیسات

تجهیزات گرمایشی

تامین گرمای مورد نیاز بخش اداری و سانی تولید به وسیله یک سیستم گاز سوز (گاز شهری ) صورت می پذیرد. فضای مورد نیاز مشتمل بر موتورخانه و تجهیزات آن از جمله مشعلها ، منبع آب و سیستم الکترونیکی 15 مترمربع می باشد، محل استقرار موتورخانه در زیر زمین می باشد. تجهیزات  سرمایشی

این تجهیزات عبارتند از چند دستگاه چیلر که در قسمت های مختلف و در ارتفاع مناسب قرار گرفته اند، لذا فضایی از سطح کارخانه اشغال نمی نمایند. سیستم و آب و فاضلاب

فضای مورد نیاز این قسمت 10 متر مربع می باشد.

 تجهیزات روشنایی

جهت تامین برق مورد نیاز در شرایط عادی و اضطراری یک ترانسفورماتور و یک موتور  برق در نظر گرفته شده است. برق مورد استفاده در کارخانه از نوع سه فاز می باشد. در طراحی  ساختمان قسمت های تولیدی و غیر تولیدی سعی شده از نور طبیعی حداکثر استفاده بعمل اید . مساحت مورد نیاز این بخش 10 متر مربع می باشد.

اهمیت نزدیکی هر یک از قسمتهای سرویس دهنده به تولیدانبار ابزار و ملزومات به دلیل آنکه مرتبا با قسمتهای تولیدی در ارتباط هستند، بالاترین اولویت نزدیکی را به خود اختصاص می دهند. در سیستم گرمایشی ، موتورخانه به علت سروصدای زیاد بایستی از قسمتهای اداری دور باشد. سیستم اب و فاضلاب، بایستی تا حد امکان نزدیک باشد بطوریکه هزینه تاسیسات فاضلاب کاهش  یابد. سیستم های روشنایی ، بدلیل مسائل ایمنی بایستی در محلی دورتر از تاسیسات تولیدی و غیر تولیدی قرار گیرد: لذا از اهمیت نزدیکی پائینی برخوردار است. انبار وسایل حمل و نقل ، نیز از آن جهت که مرتبا با قسمتهای تولیدی در ارتباط هستند، بالاترین اولویت نزدیکی را به خود اختصاص می دهند.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : پروژه کارافرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) , طرح توجیهی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) , کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) , دانلود پروژه کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر