امروز: چهارشنبه 20 آذر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی دسته: صنعتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 161 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 120

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی در 120 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 8

فصل اول:............................................................................................................................................................................ 9

بازار یابی و تعیین موقعیت................................................................................................................................................ 9

پیشگفتار........................................................................................................................................................................... 10

فاز پیش سرمایه گذاری شامل سه مرحله می باشد........................................................................................................ 10

شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری و تحلیل آنها............................................................................................................. 11

شناسایی فرصتها.............................................................................................................................................................. 11

آنالیز گزینه های پروژه و انتخاب اولیه پروژه................................................................................................................. 11

عوامل مهم در انتخاب مکان کارخانه............................................................................................................................. 11

ورودی های تولید :.......................................................................................................................................................... 11

عوامل محیطی :............................................................................................................................................................... 11

صنایع مرتبط.................................................................................................................................................................... 12

مطالعات پیش امکان سنجی............................................................................................................................................ 12

این مرحله نیز خود شامل مراحل ذیل می باشد:........................................................................................................... 13

بررسی بازار..................................................................................................................................................................... 13

چکیده :........................................................................................................................................................................... 14

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 16

مطالعات اقتصادی............................................................................................................................................................ 16

کاربرد و مشخصات فنی پی وی سی :............................................................................................................................ 17

مشخصات فنی :.............................................................................................................................................................. 17

طبقه بندی:....................................................................................................................................................................... 18

الف)بر اساس کاربرد :..................................................................................................................................................... 18

لوله های پی وی سی از لحاظ کار برد به سه گروه تقسیم می شوند :........................................................................... 18

ب)براساس مشخصات فیزیکی :.................................................................................................................................... 19

استانداردهای مدون :....................................................................................................................................................... 19

الف)استانداردهای ملی :................................................................................................................................................. 20

جدول (1_2):عناوین و شماره استانداردهای ملی لوله و اتصالات_پی وی سی.......................................................... 20

ب)استانداردهای جهانی :............................................................................................................................................... 20

جدول (2_2)عناوین شماره استانداردها........................................................................................................................ 21

اطلاعات تکمیلی :........................................................................................................................................................... 21

مقایسه کیفی کالاهای قابل جانشینی :............................................................................................................................. 22

الف)شاخصهای مقایسه :................................................................................................................................................. 22

ب_ارزیابی کیفی :........................................................................................................................................................... 22

ج)جمع بندی :................................................................................................................................................................ 23

جدول(3_2):مقایسه کالاهای قابل جانشینی لوله و اتصالات پی وی سی..................................................................... 24

نامگذاری بروکسل:.......................................................................................................................................................... 24

بررسی بازار و قیمت فروش :......................................................................................................................................... 25

بررسی بازار:.................................................................................................................................................................... 25

قیمت فروش :.................................................................................................................................................................. 26

موارد اساسی وتعیین کننده در قیمت فروش یک محصول را می توان به صورت ذیل خلاصه نمود:......................... 26

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 28

روشهای مختلف تولید و انتخاب بهترین روش.............................................................................................................. 28

مقدمه............................................................................................................................................................................... 29

روش تولید لوله پی وی سی :.......................................................................................................................................... 29

روش تولید اتصالات پی وی سی :.................................................................................................................................. 30

مقایسه روشهای مختلف و انتخاب مناسب ترین روش :................................................................................................ 30

تشریح فرآیند منتخب :.................................................................................................................................................... 31

فرآیند تولید لوله :............................................................................................................................................................ 31

الف)توزین :..................................................................................................................................................................... 31

جدول (1_3):فرمولاسیون مواد در آمیزه لوله............................................................................................................... 31

ب)اختلاط اولیه :............................................................................................................................................................ 32

ج)اختلاط ثانویه :............................................................................................................................................................ 32

د)اکسترودر :.................................................................................................................................................................... 33

اکسترودرهای دو پیچه به علت مزایای به شرح ذیل برای لوله های پی وی سی ترجیح داده می شوند :.................... 34

ه) شکل دهی :................................................................................................................................................................. 35

و)حمام آب سرد :........................................................................................................................................................... 36

ز)کشش لوله :.................................................................................................................................................................. 37

دستگاه های کشنده به دو دسته تقسیم می گردند :........................................................................................................ 37

ج)برش لوله..................................................................................................................................................................... 38

ط)جمع آوری لوله ها :.................................................................................................................................................... 39

فرآیند تولید اتصالات:..................................................................................................................................................... 39

جدول (2_3)درصد استفاده از مواد (آمیزه اتصالات).................................................................................................. 39

كنترل کیفیت :.................................................................................................................................................................. 41

كنترل كیفیت مواد اولیه :................................................................................................................................................. 42

کنترل کیفیت در حین تولید:........................................................................................................................................... 42

موارد مهمی که در حین تولید باید بررسی شود به قرار ذیل می باشند :...................................................................... 42

کنترل کیفیت محصول :................................................................................................................................................... 43

کنترل فشار ترکیدگی :..................................................................................................................................................... 43

1)بلند مدت 2)کوتاه مدت............................................................................................................................................. 43

جدول (3_3)حداقل فشار ترکیدگی و مقاومت ضربه ای............................................................................................. 44

ظرفیت و برنامه تولید:..................................................................................................................................................... 45

جایگاه صنعت تولید لوله و اتصالات پی وی سی :......................................................................................................... 45

تعیین محدوده ظرفیت :.................................................................................................................................................. 46

مشخصه عملکرد واحد:................................................................................................................................................... 46

جمع بندی ظرفیت و شرایط عملکرد واحد :................................................................................................................. 47

ظرفیت واحد و شرایط عملکرد واحد بصورت خلاصه در زیر آورده شده است ....................................................... 47

مواد اولیه مورد نیاز :....................................................................................................................................................... 47

مواد اولیه مصرفی در ساخت لوله و اتصالات پی وی سی به صورت خلاصه عبارتند از :.......................................... 47

پودر پی وی سی:............................................................................................................................................................. 48

پایدارکننده تایوتین:.......................................................................................................................................................... 48

پودر کربنات کلسیم :....................................................................................................................................................... 49

اسید استئاریک(داخلی _خارجی ) :.............................................................................................................................. 49

کیسه پلی اتیلنی :............................................................................................................................................................. 50

جمع بندی مواد مصرفی واحد :..................................................................................................................................... 50

جدول(4_3)جمع بندی مواد داخلی مورد مصرف در واحد........................................................................................ 50

جدول(5_3)جمع بندی مواد وارداتی مورد مصرف در واحد...................................................................................... 51

مواد اولیه مصرفی به تفکیک محصولات:....................................................................................................................... 51

الف_تولیدات انواع لوله ها:............................................................................................................................................. 51

جدول (6_3)_برآورد هزینه های مواد اولیه جهت تولید انواع لوله.............................................................................. 51

ب_تولید انواع اتصالات.................................................................................................................................................. 52

جدول (7_3) برآورد هزینه های مواد اولیه جهت تولید انواع اتصالات....................................................................... 52

ماشین آلات و تجهیزات خط تولید :.............................................................................................................................. 52

مشخصات فنی ماشین آلات تولید :................................................................................................................................ 53

الف_تجهیزات مشترک خط تولید لوله و اتصالات :...................................................................................................... 53

تجهیزات مشترک در خط تولید عبارتند از :.................................................................................................................. 53

ب_تجهیزات خط تولید لوله :........................................................................................................................................ 53

در خط تولید انواع لوله ها ، از دستگاههای زیر استفاده می گردد :.............................................................................. 53

ج_تجهیزات خط تولید اتصالات:................................................................................................................................... 54

تجهیزات موجود در خط تولید اتصالات به قرار زیر است :......................................................................................... 54

جدول(8_3)برآورد مربوط به تجهیزات و ماشین آلات خط تولید.............................................................................. 55

نقشه استقرار ماشین آلات:.............................................................................................................................................. 56

مشخصات ماشین آلات و تجهیزات تاسیسات عمومی :............................................................................................... 56

آزمایشگاه :....................................................................................................................................................................... 56

تعمیر گاه:......................................................................................................................................................................... 57

تاسیسات برق:................................................................................................................................................................. 57

الف_برق مورد نیاز جهت خط  تولید :.......................................................................................................................... 57

جدول(9_3)برآورد برق مصرفی خط تولید.................................................................................................................. 58

ب_برق مورد نیاز کل واحد:.......................................................................................................................................... 58

ج_برق مصرفی روزانه و سالیانه :................................................................................................................................... 59

د_تجهیزات مورد نیاز برق رسانی و هزینه های سرمایه گذاری :................................................................................. 59

روشنایی محوطه............................................................................................................................................................... 60

برق رسانی....................................................................................................................................................................... 60

گرمایش اداری و سرمایش :............................................................................................................................................ 60

سوخت و تاسیسات مربوطه :.......................................................................................................................................... 60

جدول(11_3)سوختهای مصرفی واحد......................................................................................................................... 61

جدول (11_3)سوختهای مصرفی واحد........................................................................................................................ 61

تاسیسات آب :................................................................................................................................................................. 62

تجهیزات هوای فشرده:................................................................................................................................................... 62

سیستم تهویه:................................................................................................................................................................... 62

آتش نشانی و اطفاء حریق :............................................................................................................................................. 63

جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات عمومی :..................................................................................................... 63

جدول(12_3)جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات عمومی............................................................................... 63

وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل:................................................................................................................................. 64

جدول (13_3) هزینه های مربوط به وسائط نقلیه و حمل و نقل................................................................................. 64

اثاثیه و لوازم اداری :........................................................................................................................................................ 64

محاسبه سطح زیر بنا و مساحت زمین :......................................................................................................................... 65

مساحت سالن تولید :....................................................................................................................................................... 65

جدول (14_3)برآورد مساحت لازم جهت سالن تولید................................................................................................. 66

مساحت انبارها:............................................................................................................................................................... 66

الف_انبار مواد اولیه :...................................................................................................................................................... 67

جدول(15_3)مساحت لازم برای انبار مواد اولیه.......................................................................................................... 67

ب_انبار محصول............................................................................................................................................................. 67

مساحت تاسیسات و تعمیرگاه:........................................................................................................................................ 68

در ذیل مساحت تاسیسات مشخص گردیده است:........................................................................................................ 68

الف_تاسیسات برق :....................................................................................................................................................... 68

ب_تاسیسات آب :.......................................................................................................................................................... 68

ج_تاسیسات سوخت و سرمایش و گرمایش.................................................................................................................. 69

د_تاسیسات هوای فشرده :............................................................................................................................................. 69

ه_آزمایشگاه و تعمیرگاه :................................................................................................................................................ 69

مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی............................................................................................................ 69

الف)ساختمانهای اداری :................................................................................................................................................ 69

ب)نمازخانه و نهارخوری :............................................................................................................................................. 70

ج)سرویس بهداشتی و رختکن کارگری :....................................................................................................................... 70

د)ساختمان نگهبانی :...................................................................................................................................................... 70

مساحت زمین و عملیات محوطه سازی......................................................................................................................... 70

جدول(15_3)برآورد مساحت زمین و دیگر موارد....................................................................................................... 71

هزینه عملیات ساختمان.................................................................................................................................................. 71

جدول(16_3)هزینه های مربوط به ساختمانهای مربوط به ساختمانها و محوطه سازی.............................................. 71

نقشه استقرار ساختمانها.................................................................................................................................................. 72

برآورد نیروی انسانی مورد نیاز :.................................................................................................................................... 73

مدیریت و پرسنل تولیدی :.............................................................................................................................................. 73

این دلایل عبارتند از :...................................................................................................................................................... 73

پرسنل تاسیسات و تعمیرگاه :......................................................................................................................................... 75

پرسنل اداری و خدمات.................................................................................................................................................. 75

حقوق سالیانه نیروی انسانی............................................................................................................................................ 75

جدول (17_3)برآورد نیروی انسانی و هزینه های مربوط به آن.................................................................................. 76

هزینه انواع انرژی ها:....................................................................................................................................................... 76

هزینه های انرژی سالیانه.................................................................................................................................................. 76

هزینه استهلاک سالیانه:.................................................................................................................................................... 77

هزینه های استهلاک سالیان سرمایه گذاری ثابت............................................................................................................ 77

هزینه تعمیر و نگهداری :................................................................................................................................................ 77

هزینه تعمیر و نگهداری سرمایه گذاری های ثابت......................................................................................................... 77

سایر هزینه های تولید:..................................................................................................................................................... 78

خلاصه هزینه های تولید.................................................................................................................................................. 78

سرمایه در گردش............................................................................................................................................................ 79

اقلام سرمایه در گردش................................................................................................................................................... 79

میزان کل سرمایه گذاری:................................................................................................................................................ 80

تعداد کارکنان:.................................................................................................................................................................. 80

کل انرژی مورد نیاز:........................................................................................................................................................ 80

زمین و ساختمانها (مترمربع):......................................................................................................................................... 80

کل سرمایه گذاری:........................................................................................................................................................... 81

اقلام اصلی سرمایه گذاری ثابت:.................................................................................................................................... 81

سود و زیان سالیانه........................................................................................................................................................... 81

نقطه سربسر:.................................................................................................................................................................... 82

فصل چهارم..................................................................................................................................................................... 83

نتایج محاسبات مالی و اقتصادی طرح تولید................................................................................................................... 83

انواع لوله و اتصالات پی وی سی.................................................................................................................................... 84

مبانی فنی محاسبات طرحها............................................................................................................................................ 85

الف_شرایط عملیاتی....................................................................................................................................................... 85

ب_مواد اولیه................................................................................................................................................................... 86

1_مواد اولیه داخلی........................................................................................................................................................ 86

1_مواد اولیه خارجی...................................................................................................................................................... 86

3_محاسبه سایر مواد و مجموع هزینه سالیانه مواد........................................................................................................ 86

ج_برآورد نیروی انسانی................................................................................................................................................. 87

1_مدیر............................................................................................................................................................................ 87

2_پرسنل تولید................................................................................................................................................................ 87

3_پرسنل فنی(تعمیرات و تاسیسات)............................................................................................................................. 88

3_کارمندان اداری و مالی............................................................................................................................................... 88

6_کارکنان خدمات و کارگر ساده.................................................................................................................................. 88

د_برآورد توان برق.......................................................................................................................................................... 89

1_برآورد توان برق مورد نیاز......................................................................................................................................... 89

الف_برق فرآیند تولید..................................................................................................................................................... 89

ب_برق تاسیسات و تعمیرات........................................................................................................................................ 89

ج_توان برق ساختمانها................................................................................................................................................... 91

د_برق محوطه................................................................................................................................................................. 91

ه_سایر............................................................................................................................................................................. 92

2_محاسبه برق مصرفی سالیانه....................................................................................................................................... 92

مجموع موارد ذیل برق مصرفی سالیانه را بر حسب کیلووات ساعت بدست می دهد:................................................ 92

ه_برآوردآب.................................................................................................................................................................... 93

1_آب صنعتی روزانه جزو اطلاعات ورودی است و شامل موارد ذیل می باشند:....................................................... 93

الف_آب تصفیه فیزیکی شده.......................................................................................................................................... 93

ب_آب بدون املاح........................................................................................................................................................ 93

ج)آب بدون یون.............................................................................................................................................................. 94

2_آب آشامیدنی و قابل شستشو.................................................................................................................................... 94

3_آب به منظور آبیاری محوطه...................................................................................................................................... 94

4_کل آب مورد نیاز سالیانه............................................................................................................................................ 94

و_برآورد سوخت............................................................................................................................................................ 95

1_براساس گازوئیل و یا گاز طبیعی............................................................................................................................... 95

الف_بر اساس تولید بخار................................................................................................................................................ 95

ب_بر اساس آب داغ و روغن داغ................................................................................................................................. 95

ج_براساس سوخت مصرفی خط تولید.......................................................................................................................... 95

2_بنزین........................................................................................................................................................................... 96

3_گازوئیل جهت وسائط نقلیه........................................................................................................................................ 96

4_گازوئیل جهت گرمایش.............................................................................................................................................. 96

ز_ماشین آلات و تجهیزات اصلی.................................................................................................................................. 96

3- محوطه سازی............................................................................................................................................................. 97

الف_دیوارکشی................................................................................................................................................................ 97

ب_مساحت خاکبرداری و تسطیح................................................................................................................................. 97

ج_ خیابان کشی و پارکینگ............................................................................................................................................ 98

د_فضای سبز................................................................................................................................................................... 98

_ چراغهای محوطه......................................................................................................................................................... 98

ی_ هزینه های پیش بینی نشده...................................................................................................................................... 98

ح_تاسیسات.................................................................................................................................................................... 99

1_برق............................................................................................................................................................................. 99

2_برق اضطراری............................................................................................................................................................ 99

3_آب.............................................................................................................................................................................. 99

4_نوع سوخت.............................................................................................................................................................. 100

5_گرمایش ساختمانها.................................................................................................................................................. 100

6_سرمایش ساختمانها (کولر و تهویه)......................................................................................................................... 100

7_هوای فشرده............................................................................................................................................................. 101

9_تصفیه پساب............................................................................................................................................................ 101

10_اطفای حریق.......................................................................................................................................................... 101

11_باسکول.................................................................................................................................................................. 101

12_وسائط نقلیه........................................................................................................................................................... 102

ط_برآورد زمین، ساختمان سازی و محوطه سازی..................................................................................................... 103

1_زمین......................................................................................................................................................................... 103

2_ساختمان.................................................................................................................................................................. 103

الف_برآورد سطح ساختمان اداری.............................................................................................................................. 103

ب_برآورد سطح نمازخانه و غذاخوری...................................................................................................................... 104

د_براورد سطح ساختمان نگهبانی و سرایداری........................................................................................................... 104

ه_ برآورد سطح فضای باز........................................................................................................................................... 104

مبانی مالی محاسبات.................................................................................................................................................... 105

الف_هزینه های تولید................................................................................................................................................... 105

1_حقوق و دستمزد...................................................................................................................................................... 105

2_هزینه انواع انرژی.................................................................................................................................................... 106

هزینه انواع انرژی به ازای واحد مصرفی بصورت زیر برآورد می گردد:................................................................... 106

3_ برآورد هزینه استهلاک........................................................................................................................................... 106

نرخ استهلاک انواع دارایی های ثابت به روش مستقیم و به صورت زیر منظور می گردد........................................ 106

4_هزینه تعمیر و نگهداری........................................................................................................................................... 107

براساس جدول زیر برآورد می گردد:.......................................................................................................................... 107

5_سایر ضرایب مربوط به هزینه های تولید................................................................................................................. 107

ب_سرمایه گذاری ثابت............................................................................................................................................... 108

1_هزینه زمین............................................................................................................................................................... 108

2_هزینه های ساختمان................................................................................................................................................ 108

بصورت جدول زیر برآورد می گردد........................................................................................................................... 108

3_محوطه سازی........................................................................................................................................................... 109

بصورت زیر برآورد می گردد:..................................................................................................................................... 109

الف_تسطیح و خاکبرداری........................................................................................................................................... 109

ب_اسفالت و پیاده رو سازی........................................................................................................................................ 109

ج_فضای سبز............................................................................................................................................................... 109

د_حصارکشی................................................................................................................................................................ 109

ه_روشنایی محوطه........................................................................................................................................................ 109

4_تاسیسات عمومی..................................................................................................................................................... 110

الف)برق رسانی............................................................................................................................................................ 110

ب)ژنراتور برق اضطراری............................................................................................................................................ 110

ج)تاسیسات آب رسانی................................................................................................................................................ 110

منبع ذخیره آب............................................................................................................................................................. 110

مخازن هوایی................................................................................................................................................................. 110

مخازن زمینی................................................................................................................................................................. 111

حفر چاه........................................................................................................................................................................ 111

ج3_تصفیه فیزیکی....................................................................................................................................................... 111

د_تاسیسات سوخت رسانی......................................................................................................................................... 112

1_گاز طبیعی................................................................................................................................................................ 112

2_گازوئیل و مازوت.................................................................................................................................................... 112

ه_گرمایش و سرمایش ساختمانها................................................................................................................................ 112

و_برجهای خنک کن.................................................................................................................................................... 113

ز_تصفیه شیمیایی آب(بدون املاح)............................................................................................................................ 113

ح_دیگ بخار................................................................................................................................................................ 113

ط_سیستم چرخش روغن داغ..................................................................................................................................... 113

ی_فاضلاب(پساب)...................................................................................................................................................... 114

ک_اطفای حریق و وسایل ایمنی.................................................................................................................................. 114

ل_هوای فشرده............................................................................................................................................................. 114

باسکول.......................................................................................................................................................................... 115

ن_سیستم ارتباطی(تلفن).............................................................................................................................................. 115

س_سایر اقلام............................................................................................................................................................... 115

5_وسایل حمل و نقل................................................................................................................................................... 116

قیمت خرید هر یک از دستگاههای حمل و نقل در جدول زیر آورده شده است...................................................... 116

6_ماشین آلات و تجهیزات اصلی (فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیر گاه )............................................................... 116

موارد ذیل باید مد نظر قرار گیرد................................................................................................................................. 116

7_وسایل اداری و رفاهی.............................................................................................................................................. 117

8_هزینه های پیش بینی نشده...................................................................................................................................... 117

9_هزینه های قبل از بهره برداری................................................................................................................................ 117

الف_هزینه های مطالعات اولیه..................................................................................................................................... 117
خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی تولید لوله و اتصالات پی وی سی ( PVC )پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .پیشگفتار

توسعه فعالیت سرمایه گذاری صنعتی ازمرحله ایده اولیه تا زمانی که واحد صنعتی شروع به کار می نماید ، می تواند شامل سه فاز متمایز از یکدیگر و مجزای زیر باشد.

    ·فاز پیش سرمایه گذاری
    ·فاز سرمایه گذاری
    ·فاز عملیاتی

هر یک از این فازها قابل تقسیم به مراحلی می باشد که بعضی از آنها فعالیتهای مشاوره ای، مهندسی و صنعتی مهمی را تشکیل می دهند.از آنجا که هدف از این پروژه طراحی یک واحد صنعتی کوچک می باشد که تنها مربوط به فاز پیش سرمایه گذاری می شود.لذا تنها روی این فاز متمرکز می شویم.فاز پیش سرمایه گذاری شامل سه مرحله می باشد.

    ·     شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری
    ·     آنالیز گزینه های پروژه و انتخاب اولیه پروژه
    ·     آماده سازی پروژه(مطالعات پیش امکان سنجی و امکان سنجی)و ارزیابی پروژه و تصمیمات سرمایه گذاریشناسایی فرصتهای سرمایه گذاری و تحلیل آنها

شناسایی فرصتها

آنالیز گزینه های پروژه و انتخاب اولیه پروژه

    ·   دسترسی به مواد اولیه ارزان
    ·   کمبود تولید داخلی در مقابل تقاضا یا عدم تولید
    ·    نرخ بازده تولید در بخش مورد نظر
    ·    میزان سرمایه گذاری مورد نیازعوامل مهم در انتخاب مکان کارخانه

ورودی های تولید :

یکی از عوامل مهم ورودی های تولید منجمله نزدیک به مواد اولیه انتخاب مناطق با دستمزد کم یا دسترسی به نیروی کار متخصص می باشد.عوامل محیطی :

از دیگرعوامل مهم درانتخاب مکان کارخانه عوامل محیطی می باشند. ازقبیل قابلیت اعتماد و دسترسی به سیستمهای پشتیبانی (آب،برق،...)ملاحظات قانونی و...            صنایع مرتبط

لوله و اتصالات پی وی سی محصولاتی هستند که به هنگام ایجاد بناهای مسکونی شبکه های فاضلاب و سیم کشی ساختمان و یا آبرسانی مورد مصرف قرار می گیرند.

از آنجا که لوله و اتصالات جز اصلی ازساختمان سازی می باشد و می توانیم به امتیازات ویژه این گروه از صنایع اشاره نماییم :

_سرمایه گذاری نسبتاً پایین در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر

_ارزبری کم

_ارزش افزوده بالا

_مصرف کم انرژی

_بازده سریع سرمایه گذاری

_نیاز مستمر و روزانه مصرف کنندگان

_دارا بودن بازارهای مصرف در داخل و خارجمطالعات پیش امکان سنجی

یک مطالعه پیش امکان سنجی می بایست به عنوان یک مرحله میانی بین مطالعه فرصت پروژه ومطالعات دقیق و جزئی امکان سنجی در نظر گرفته شود. از آنجا که باز نگری و مرور دقیق آلترناتیوهای در دسترس و موجود،در مرحله مطالعه امکان سنجی ممکن است بسیار پرهزینه و وقت گیر باشد،می بایست این کار در مرحله پیش امکان سنجی انجام شود.این مرحله نیز خود شامل مراحل ذیل می باشد:

    ·  تخمین تقاضا برای محصول مورد نظر
    ·  بررسی کارخانجات موجود و میزان تولید فعلی
    ·  بررسی میزان واردات محصول مورد نظر
    ·  و غیرهبررسی بازار

درکل کشور 159واحد دراین زمینه فعالیت دارند.بزرگترین این واحدها با ظرفیت 11000 تن در سال در سمنان واقع می باشد. ظرفیت کل واحدها حدود139500000  تن در سال می باشد.با پیشرفت خانه سازی وشهرسازی که بزرگترین کانونهای مصرف لوله واتصالات پی وی سی می باشند می توان روند رشد این محصولات را به روند رشد ساختمان سازی و شهرنشینی مربوط ساخت و با توجه به اطلاعات مندرج در سالنامه آماری کشور (سال 1380) نرخ رشد ساختمانهای شهری و روستایی 5/1 درصد پیش بینی شده است.

چکیده :

دراین تحقیق محاسبات وملاحظات فنی،مالی واقتصادی برای تولید لوله واتصالات پی وی سی ارائه شده است.این محصولات اصطلاحاً به قطعاتی اتلاق می شود که آمیزه سازنده آنها دارای درصد بالایی(حدود 99 درصد)از پلیمر پی وی سی بوده و خاصیت انعطاف پذیری نداشته باشند.(قطعات پی وی سی سخت)

کانونهای مصرف این محصولات ،ساختمانها به عنوان سیستم دفع فاضلاب و زمین های کشاورزی به عنوان سیستم آب رسانی می باشند.

مرحله اصلی و مهم تولید لوله ،اکستروژن آن می باشد که کیفیت محصول نیز بشدت به آن و قسمت شکل دهی وابسته است در ساخت اتصالات مرحله اصلی و اساسی، تزریق است.

انتخاب ظرفیت با روشهای آماری مشخص شده و با معیارهای اقتصادی،ظرفیتی که از نظر سرمایه گذاری با ماهیت صنایع کوچک تطابق داشته باشد انجام گردیده است.

مطالعات اقتصادی و مالی اجرای طرح با توجه به برآورد درآمدها و هزینه های مربوط و با استفاده از نرم افزار کامپیوتریcomfarتجزیه و تحلیل و بررسی شده است.

مقایسه کیفی کالاهای قابل جانشینی :

در زمینه لوله و اتصالات کالاهای قابل جانشینی شامل لول ها و اتصالات چدنی و لوله های سیمانی بوده که بعد از شناسایی شاخصها به اختصار در وجوه تمایز بطور کیفی بحث شده و سرانجام نقاط مثبت و منفی هر یک در جدولی تدوین شده است.الف)شاخصهای مقایسه :

در ارزیابی و انتخاب مناسبترین کالا بایستی عوامل مختلفی را مورد نظر داشت و طبیعتاً شرایط فنی و مالی و اقتصادی و در بعضی از موارد مسائل محیط زیستی و بهداشتی اهمیت ویژه ای خواهند داشت.در این مورد خاص شاخص های مقایسه عبارتند از :

_قیمت وزنی

_حمل و نقل آسان

_نصب سریع

_عمر طولانی تر

_قابلیت تولید در ظرفیت های بالاب_ارزیابی کیفی :

به علت سهولت ساخت لوله های پی وی سی (بویژه آنکه مواد اولیه در آینده بسیار نزدیک در داخل کشور قابل تولید خواهد بود.

در مقایسه با لوله ها و اتصالات چدنی ،قیمت این لوله ها بسیار پایین تر خواهد بود. از طرفی به علت سنگینی لوله های سیمانی و چدنی حمل و نقل آنها از محل تولید تا مصرف هزینه بیشتری در بر خواهد داشت.

لوله های سیمانی در هنگام حمل تا مقصد بسیار آسیب پذیر تر از لوله های پی وی سی میباشند. لوله های پی وی سی برای اتصال تنها نیاز به قدری گرم کردن و نیز چسب زدن دارند که این چسب به فراوانی در اختیار بوده ولذا از این نظر مشکلی بوجود نمی آید. لوله های پی وی سی را می توان در مقیاس بسیار بالا تولید نمود در حالیکه لوله های چدنی و سیمانی دارای چنین خاصیتی نیستند.

بخصوص در مورد لوله های چدنی که آنها را نمی توان در طول های زیاد و ب طور به هم پیوسته تولید نمود.در نتیجه بایستی مرتباً توسط اتصال دادن طول آنها را زیاد نمود.

لوله های پی وی سی می توانند فشارهای نسبتاً بالایی را تحمل کنند ولی لوله های رقیب به دلیل مشکلات فنی ناشی از اتصال دادن آنها نمی توانند چنین فشاری را تحمل کنند و طبیعتاً قابلیت استفاده در این موارد را ندارند(بخصوص در لوله های سیمانی که جوش دادن آنها منتفی می باشد)

روش تولید لوله پی وی سی :

برخلاف فرآیندهای ساخت قطعات پلاستیکی ، تولید لوله منحصراً از طریق اکستروژن انجام می گیرد . در این روش مواد خام پی وی سی که با مواد کمکی مخلوط گشته اند در داخل قیف مواد ریخته می شوند و بعد از ذوب و نرم شدن به قسمت قالب اکستروژن هدایت و در آنجا شکل اولیه خود را کسب خواهد کرد برای اینکه شکل بوجود آمده پایدار گردد بلافاصله بایستی لوله را توسط آب ، سرد نمود که این عمل توسط عبور لوله از درون یک حمام آب سرد انجام می گیرد . لوله توسط دستگاههای کشندهای از درون حمام بیرون کشیده شده و به سمت یک دستگاه برش برده می شود تا به اندازه دلخواه و از پیش تعیین شده بریده شود سپس آنها را جمع آوری و به انبار منتقل می سازند .

نرم شدن مواد پی وی سی در داخل یک استوانه گرم کننده انجام می شود که از اطراف توسط گرمکن های الکتریکی گرم شده و از درون به وسیله یک مارپیچ مخلوط شده و به سمت جلو فشرده می گردد.

تفاوت هایی که در فرآیندهای ساخت لوله مشاهده می شود اساسی نبوده و تنها مربوط به دستگاهها می باشد.

روش تولید اتصالات پی وی سی :

همانند لوله روش ساخت اتصالات  پی وی سی  نیز منحصر به تکنیک  قالب گیری تزریقی  می شود . در این روش موادی که قبلاً مخلوط شده اند به درون قیف خوراک دستگاه تزریق پلاستیک ریخته می شوند و به تدریج داخل استوانه های شبیه به اکسترودر می گردند و پس از نرم شدن به قسمت جلوی مارپیچ برده می شوند. در این هنگام با جلو رفتن مارپیچ مواد به داخل یک قالب تزریق می گردند این قالب که توسط یک سیستم هیدرولیک باز و بسته می شود بعد از سرد شدن مواد مذاب آب بازگشته و قطعه تولید شده توسط یک سیستم ضربه زننده به بیرون پرتاب می شود. سیستم حرارت دهی این دستگاه بسیار شبیه به اکسترودر است و از گرم کن های مشابهی نیز تشکیل شده است.مقایسه روشهای مختلف و انتخاب مناسب ترین روش :

برای هر یک از محصولات ذکر شده تنها یک روش صنعتی متداول وجود دارد و لذا مقایسه این روشها مفهومی نخواهد داشت.

روشی که برای ساخت لوله های پی وی سی تا قطر حدود 5/1 متر در دنیا استفاده می شود روش اکستروژن می باشد که روشی ارزان ، سریع و مطمئن است و تا کنون روش دیگری نتوانسته است حتی نامی در کنار آن بوجود آورد.

روش متداول برای ساخت اتصالات همان روش قالب گیری تزریقی است که بسیار متداول بوده و اصولاً روشی برای جایگزینی آن متصور نمی باشد.

تشریح فرآیند منتخب :

در این مبحث فرآیندهای تولید لوله و اتصالات پی وی سی بررسی می گردد . با توجه به تفاوت اصولی فرآیند تولید آنها به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند.فرآیند تولید لوله :

مراحل تولید لوله به ترتیب عبارت از :توزین و اختلاط اولیه ، اختلاط ثانویه یا اختلاط داغ ، اکسترودر ، شکل دهی ، حمام آب سرد ، کشش و بالاخره برش لوله ، می باشند که به شرح هر یک پرداخته خواهد شد .کنترل کیفیت محصول :

از مشخصات مهمی که در ساخت لوله ها و اتصالات مورد توجه قرار می گیرد ، درجه جوش خوردگی ذرات آمیزه به هم می باشد . در یک قطعه تولید شده در شرایط مطلوب ، ذرات آمیزه توسط پلیمر مذاب به هم متصل می گردند. شرایط دمای محیط باید تقریبا در یک رنج قابل قبول باشد(تقریبا ایزوله باشد)کنترل فشار ترکیدگی :

1)بلند مدت 2)کوتاه مدت

هرگاه فرآیند نامناسب باشد این پیوند بدرستی صورت نگرفته و استحکام قطعه و نیز شکل ظاهری آن بشدت افت می کند . برای بررسی این موضوع قطعات ساخته شده را تحت تاثیر یک ماده متورم کننده (مثل استون)قرار می دهند . در این روش قطعه به مدت 20 دقیقه در استون غوطه ور می شود اگر سطح قطعه پوسته پوسته شد یا ترک خورد باید دما وشرایط فرآیند را مورد بررسی مجدد قرار داد . استاندارد مورد استفاده برای این منظورASTM d2152 است .

موارد مهم دیگری که برای لوله ها باید کنترل شود فشار ترکیدگی است . در این آزمونها که خود به دو روش بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند لوله ها به فشار نسبتاً زیادی متصل گشته و مقاومت آنها اندازه گیری می گردد . در روش کوتاه مدت که دارای اهمیت بیشتری است فشار وارده طی مدتی که نباید از یک دقیقه بیشتر شود افزایش یافته تا لوله ترک بخورد . در روش بلند مدت فشار در یک حد معین ثابت نگهداشته شده و زمان ترک خوردن اندازه گیری می گردد. استانداردهای مربوط به این آزمون ASTMD1599,ASTMD1598 می باشند . استاندارد ملی که حداقل فشارهای مجاز را ذکر نموده استاندارد ملی شماره 341 است.پودر کربنات کلسیم :

برای افزایش سختی لوله ها و نیز کاهش قیمت آنها از موادی به نام پرکننده های معدنی استفاده می شود . متداول ترین و اقتصادی ترین این مواد کربنات کلسیم است . این ماده به اشکال و صورتهای مختلف به فروش می رسد . با وجود مناسب بودن نوع رسوب داده شده آن به علت هزینه ارزی استفاده از آن اقتصادی نیست و لذا از نوع آسیاب شده معمولی آن بهره گرفته می شود . مقدار مصرف آن در آمیزه لوله 4 درصد است که با توجه به ظرفیت تولید لوله مقدار مصرف این ماده در سال 44 تن خواهد بود .

اندازه این ماده نباید از 02/0 میلیمتر بزرگتر باشد . در غیر اینصورت به دستگاه آسیب خواهد رساند .

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : پروژه کارافرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی , طرح توجیهی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی , کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی , دانلود پروژه کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی , دانلود کارآفرینی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی , طرح توجیه فنی کارخانه تولید لوله و اتصالات پی وی سی , توجیه اقتصادی کارخانه تولید لوله

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر