امروز: یکشنبه 17 آذر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 دسته: تولیدی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 209 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 132

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 در 132 صفحه ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

پروژه کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 در 132 صفحه ورد قابل ویرایشفهرست مطالب

عنوان                                                                                شماره صفحه

خلاصه طرح :..................................................................................................................................................................... 7

فصل اول............................................................................................................................................................................. 8

بررسی بازار........................................................................................................................................................................ 8

مقدمه:................................................................................................................................................................................. 9

دلایل انتخاب محصول:................................................................................................................................................... 10

نقش محصول در زنجیره تولید:...................................................................................................................................... 11

زنجیره تولید چراغ خودرو.............................................................................................................................................. 12

معرفی محصول و موارد كاربرد آن:................................................................................................................................ 12

مطالعه سیستماتیك بازار:................................................................................................................................................. 13

1-تعریف محدوده محصول – بازار:.............................................................................................................................. 13

2-شناخت عوامل موثر در تقاضا:................................................................................................................................... 14

از جمله عوامل موثردر تقاضای این محصول می توان به موارد زیر اشاره كرد:........................................................... 14

3-بخش بندی بازار:........................................................................................................................................................ 14

4-شناخت اطلاعات لازم:............................................................................................................................................... 15

6-انتخاب روش پیش بینی:............................................................................................................................................ 15

?-پیش بینی:.................................................................................................................................................................... 16

برای محاسبه تقاضای دارندگان خودرو و با درنظ رگرفتن ضریب (5/2) خواهیم داشت:.......................................... 16

حال با داشتن این اطلاعات به انجام پیش بینی از طریق رگرسیون می پردازیم:.......................................................... 17

حال می توان میزان تولید را برای سالهای 84 تا 86 بدست آورد:............................................................................... 17

به این ترتیب مقادیر تقاضا برای محصول براساس تقاضای تولیدكننده برابر است با:.................................................. 18

به همین ترتیب برای دارندگان خودرو خواهیم داشت:................................................................................................. 18

حال می توان میزا ن تقاضا را برای سالهای 84 تا 86 بدست آورد:............................................................................. 19

به این ترتیب پیش بینی تقاضا كل برای محصول مطابق جدول زیر است:.................................................................... 19

میزان تولید خودروی پژو 206 در سالهای بین 80-83............................................................................................... 20

میزان مصرف چراغ خودرو پژو 206 از سوی دارندگان خودرو.................................................................................. 21

فصل دوم.......................................................................................................................................................................... 22

طرح فنی.......................................................................................................................................................................... 22

مقدمه:.............................................................................................................................................................................. 23

ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه..................................................................................................... 24

تشریح فرآیند تولید.......................................................................................................................................................... 24

برش كاری....................................................................................................................................................................... 25

1-طرح و ساختمان قیچی های گیوتینی:........................................................................................................................ 26

2-جنس و ساختمان یك قیچی...................................................................................................................................... 27

سازندگان بزرگ و اصلی قیچی ها سه مسئله را در طرح ساختمانی این وسائل در نظر گرفته اند:............................. 27

3) مقایسه قیچی هیدرولیكی و مكانیكی:....................................................................................................................... 29

دستگاهها و تجهیزات خط تولید..................................................................................................................................... 30

برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد (چراغ جلو)..................................................................................... 31

برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد (چراغ راهنما و خطر)..................................................................... 32

قیچی برش ورق.............................................................................................................................................................. 33

بدست می آید كه در این رابطه:...................................................................................................................................... 33

II. پرسكاری................................................................................................................................................................... 33

تقسیم بندی پرسها:.......................................................................................................................................................... 34

پرس ها را از نقطه نظر محرك به دسته های ذیل می توان تقسیم كرد:........................................................................ 34

الف- وسیله محرك ضربه زدن،...................................................................................................................................... 34

1-مكانیكی:..................................................................................................................................................................... 34

2- هیدرولیكی:................................................................................................................................................................ 34

ب- تعداد میل لنگ ها، میله های هم محور و غیره....................................................................................................... 34

پرسهای هیدرولیكی:........................................................................................................................................................ 35

3-پرسهای میل لنگی:...................................................................................................................................................... 36

4)تناژ پرسها:................................................................................................................................................................... 36

5-طرز عمل پرسها:......................................................................................................................................................... 37

1-یك عمله:.................................................................................................................................................................... 37

2-دوعمله:....................................................................................................................................................................... 38

3-سه عمله:..................................................................................................................................................................... 38

پرس ضربه ای................................................................................................................................................................. 39

تناژ پرس ضربه ای كه به منظور برش قطعات بكار می رود از رابطه ذیل بدست می آید........................................... 39

پرس هیدرولیك:.............................................................................................................................................................. 40

تناژ پرس های هیدرولیك كه به منظور فرم دهی قطعات بكار می رود از رابطه:......................................................... 40

لبه كاری........................................................................................................................................................................... 41

لعاب زنی و پخت لعاب (لاك)....................................................................................................................................... 41

رسوب دهی بخار آلومینیم (Aluminum Vapour Deposition)......................................................................... 42

دستگاه رسوب دهی بخار آلومینیوم:............................................................................................................................... 44

ایجاد و اتصال با چسب................................................................................................................................................... 45

نقطه جوش...................................................................................................................................................................... 45

عملیات مونتاژ نهایی....................................................................................................................................................... 45

بسته بندی:....................................................................................................................................................................... 46

فرآیند تولید قطعات چراغ پژو 206............................................................................................................................... 46

شیشه چراغ جلوی خودرو.............................................................................................................................................. 46

تشریح عملیات لازم ساخت قطعه:................................................................................................................................. 46

كاسه چراغ....................................................................................................................................................................... 47

قاب نگهدارنده................................................................................................................................................................ 47

قطعات اتصال چراغ به بدنه............................................................................................................................................ 48

3-3- بررسی ایستگاهها و شیوه های كنترل كیفیت...................................................................................................... 48

به طور كلی اهداف كنترل كیفیت را میتوان به صورت زیر خلاصه كرد:...................................................................... 48

مراحل بازرسی كلی باتوجه به وضعیت هر صنعت به ترتیب ذیل می باشند:............................................................... 50

1-3-3- كنترل مواد اولیه............................................................................................................................................... 50

2-3-3- كنترل عملیات تولید........................................................................................................................................ 51

الف) بازرسی پس از پرسكاری....................................................................................................................................... 51

ب) بازرسی صحت اتصال قاب نگهدارنده و قطعات اتصال:........................................................................................ 51

ج) بازرسی پس از پوشش دهی كاسه چراغ:.................................................................................................................. 52

مشخصات فنی محصول همانطور كه در بخش (1-2) ذكر شد عبارتنداز:................................................................... 52

روشهای آزمون این مشخصات ذیلاً تشریح می شود..................................................................................................... 52

3-3-3- روش آزمایش مشخصات مكانیكی................................................................................................................. 52

4-3-3- روش آزمایش طول عمر.................................................................................................................................. 53

5-3-3- آزمایش تیغه های اتصال.................................................................................................................................. 53

6-3-3- آزمایش مقاومت در مقابل شرایط محیطی...................................................................................................... 53

8-3-3- آزمایش زنگ زدگی......................................................................................................................................... 54

9-3-3-آزمایش مقاومت در درجه حرارتهای مختلف................................................................................................. 54

9-3-3-آزمایش وضعیت تابش نور............................................................................................................................... 54

مشخصات صحفه تابش نور به شرح زیر است:.............................................................................................................. 55

10-3-3- آزمون مقاومت در برابر لرزش (ارتعاش).................................................................................................... 56

مشخصات دستگاه آزمون:............................................................................................................................................... 56

4-3- محاسبه ظرفیت، برنامه تولید، شرایط عملكرد.................................................................................................... 57

1-5-3-ورق فولاد كششی............................................................................................................................................. 58

باتوجه به ابعاد ورق مصرفی وكاسه چراغ ، تعدادورق برشی بدست آمده از هر ورق برابر است با:.......................... 59

2-5-3- حباب شیشه ای چراغ جلو خودرو................................................................................................................ 60

3-5-3-مواد لازم برای چربی گیری............................................................................................................................. 60

1-3-5-3- شستشو با نفت:.......................................................................................................................................... 61

2-3-5-3- چربی گیری با سود سوزآور:..................................................................................................................... 61

3-3-5-3-چربی گیری با جریان برقك....................................................................................................................... 61

4-3-5-3-شستشو با اسید:........................................................................................................................................... 62

4-5-3-چسب سیلیكونی.............................................................................................................................................. 62

5-5-3-مفتول آلومینیوم................................................................................................................................................. 62

6-5-3-لاك................................................................................................................................................................... 62

7-5-3-پیچ تنظیم و واشر............................................................................................................................................. 63

8-5-3- مواد بسته بندی............................................................................................................................................... 63

2-6-3-نقشه استقرار ماشین آلات................................................................................................................................ 64

نقشه استقرار ماشین آلات طرح (چراغ جلو)................................................................................................................ 65

نقشه استقرار ماشین آلات طرح (چراغ راهنما و خطر)................................................................................................ 65

3-6-3-نقشه جریان مواد.............................................................................................................................................. 66

5-1-6-3-دستگاه نقطه جوش..................................................................................................................................... 68

6-1-6-3-دستگاه فاس................................................................................................................................................. 68

7-1-6-3-كمپرسور...................................................................................................................................................... 68

8-1-6-3-كوره الكتریكی............................................................................................................................................. 68

9-1-6-3-ركتیفایر........................................................................................................................................................ 69

10-1-6-3-وان های شستشو و چربی گیری.............................................................................................................. 69

جمع بندی ماشین آلات مورد نیاز این واحد در جدول (9-3) درج شده است.......................................................... 69

7-3-تعیین مشخصات ضروری تاسیسات عمومی........................................................................................................ 70

1-7-3-آزمایشگاه.......................................................................................................................................................... 70

2-7-3-تعمیرگاه............................................................................................................................................................ 70

3-7-3-تاسیسات برق................................................................................................................................................... 71

الف) برق مورد نیاز خط تولید........................................................................................................................................ 71

ب) برق مورد نیاز كل واحد:.......................................................................................................................................... 72

برآورد عمومی برق مصرفی خط تولید (چراغ جلو)..................................................................................................... 72

برآورد برق مصرفی تولید (چراغ راهنما و خطر).......................................................................................................... 73

برق مصرفی كل واحد تولید چراغ خودرو..................................................................................................................... 73

برآورد برق مصرفی تولید (چراغ راهنما و خطر).......................................................................................................... 74

ج) برق مصرفی سالیانه:.................................................................................................................................................. 74

مجموع موارد ذیل برق مصرفی سالیانه را برحسب كیلووات ساعت بدست می دهد:................................................. 74

1- مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی بصورت:................................................................ 74

برآور برق مصرفی واحد تولیدی (چراغ راهنما و خطر)............................................................................................... 75

4-7-3- تاسیسات آب................................................................................................................................................... 76

برآورد آب روزانه واحد (چراغ راهنما و خطر)............................................................................................................. 77

5-7-3-تاسیسات سوخت رسانی.................................................................................................................................. 77

انواع و میزان سوخت مصرفی واحد (چراغ جلو)......................................................................................................... 78

6-7-3-تجهیزات حمل و نقل....................................................................................................................................... 78

6-7-3-سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه......................................................................................................................... 79

سوخت موردنیاز وسایل نقلیه (چراغ راهنما و خطر).................................................................................................... 79

7-7-3-تاسیسات گرمایش............................................................................................................................................ 80

8-7-3-سرمایش............................................................................................................................................................ 80

تاسیسات گرمایش و سرمایش......................................................................................................................................... 81

9-7-3-سیستم اطفاء حریق........................................................................................................................................... 81

10-7-3-هوای فشرده................................................................................................................................................... 82

11-7-3-دیگ بخار....................................................................................................................................................... 82

8-3-نیروی انسانی مورد نیاز......................................................................................................................................... 82

بخش های مختلف سازمانی مورد بررسی عبارتنداز:..................................................................................................... 82

1-8-3-برآورد پرسنل تولیدی....................................................................................................................................... 83

الف) تكنیسین خط تولید................................................................................................................................................ 83

ب) كاركنان تولیدی:........................................................................................................................................................ 83

نیروی انسانی تولید (چراغ جلو).................................................................................................................................... 84

نیروی انسانی تولید (چراغ راهنما و خطر).................................................................................................................... 85

ج) كاركنان آزمایشگاه:..................................................................................................................................................... 85

2-8-3-برآورد پرسنل غیرتولیدی................................................................................................................................. 86

الف) مدیریت:.................................................................................................................................................................. 86

ب) كاركنان امور اداری و خدمات:................................................................................................................................ 86

ج) كاركنان تعمیرگاه و تاسیسات:................................................................................................................................... 86

نیروی انسانی غیرتولیدی (چراغ جلو)........................................................................................................................... 87

نیروی انسانی غیرتولیدی (چراغ راهنما و جلو)............................................................................................................. 87

9-3-محاسبه سطح زیربنا و مساحت مورد نیاز............................................................................................................ 88

1-9-3-مساحت سالن تولید.......................................................................................................................................... 88

2-9-3-محاسبه انبار مواد اولیه..................................................................................................................................... 89

الف) انبار مواد اولیه........................................................................................................................................................ 89

ب) محاسبه سطج انبار محصول:.................................................................................................................................... 90

3-9-3-مساحت، تاسیسات و تعمیرگاه........................................................................................................................ 91

برآورد تاسیسات و تعمیرگاه........................................................................................................................................... 91

4-9-3-مساحت آزمایشگاه........................................................................................................................................... 92

5-9-3-مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی،‌خدماتی.................................................................................................. 92

برآورد مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی................................................................................................ 93

6-9-3-مساحت زمین، ساختمان و محوطه سازی....................................................................................................... 93

مساحت ساختمانها.......................................................................................................................................................... 94

مساحت اجرای محوطه سازی........................................................................................................................................ 95

7-9-3-نقشه جانمائی ساختمانها.................................................................................................................................. 95

نقشه جانمایی ساختمانها................................................................................................................................................. 96

10-3-زمانبندی اجرای پروژه....................................................................................................................................... 97

فصل سوم......................................................................................................................................................................... 98

بررسی مالی..................................................................................................................................................................... 98

مقدمه:.............................................................................................................................................................................. 99

1-4-اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن........................................................................................... 100

1-1-4-برنامه تولید سالیانه......................................................................................................................................... 100

خلاصه این اطلاعات در جدول (1-4) مشاهده می گردد......................................................................................... 100

شرایط عملكرد واحد.................................................................................................................................................... 100

شرایط عملكرد واحد.................................................................................................................................................... 101

2-1-4-مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی.................................................................................................................. 101

برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی (چراغ جلو).................................................................................................... 102

برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی (چراغ راهنما و جلو)..................................................................................... 103

3-1-4هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز........................................................................................................... 104

نتایج این اطلاعات در جدول (3-4) قابل مشاهده می باشد...................................................................................... 104

هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز (چراغ جلو).................................................................................................. 104

هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز (چراغ راهنما و جلو)................................................................................... 105

4-1-4-هزینه خدمات نیروی انسانی......................................................................................................................... 105

جدول (4-4) چكیده این محاسبات را نشان می دهد............................................................................................... 106

هزینه های خدمات نیروی انسانی (چراغ جلو)........................................................................................................... 106

هزینه های خدمات نیروی انسانی (چراغ راهنما و خطر)........................................................................................... 107

5-1-4-جمع بندی اجزاء‌و برآورد سرمایه در گردش............................................................................................... 107

الف) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز:............................................................................................................................ 108

ب) حقوق و دستمزد كاركنان...................................................................................................................................... 108

ج) انرژی مورد نیاز :.................................................................................................................................................... 108

د) هزینه های فروش..................................................................................................................................................... 108

هـ) سایر هزینه ها.......................................................................................................................................................... 109

جمع اقلام سرمایه در گردش (چراغ جلو).................................................................................................................. 109

جمع اقلام سرمایه در گردش (چراغ جلو).................................................................................................................. 110

2-4-اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن.................................................................................................... 110

1-2-4-هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید.................................................................................................... 111

هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید (چراغ جلو)............................................................................ 112

هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید (چراغ راهنما و خطر)............................................................ 113

2-2-4-هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی.............................................................................................................. 113

هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی (چراغ جلو)....................................................................................................... 114

هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی (چراغ راهنما و خطر)....................................................................................... 114

3-2-4-هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی:........................................................................................................ 116

برآورد هزینه های زمین، محوطه سازی و ساختمان سازی (چراغ جلو).................................................................... 116

4-2-4-هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل ونقل............................................................................................ 117

هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل (چراغ جلو)................................................................................................ 117

هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل (چراغ جلو)................................................................................................ 117

5-2-4-هزینه لوازم و اثاثیه اداری.............................................................................................................................. 118

6-2-4-هزینه های قبل از بهره برداری...................................................................................................................... 118

الف) هزینه های مطالعات اولیه..................................................................................................................................... 118

ب)هزینه ثبت قراردادها و تسهیلات مالی................................................................................................................... 118

ج)هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی......................................................... 118

د) هزینه های جاری دوره اجرای طرح........................................................................................................................ 119

ح) هزینه های پیش بینی نشده..................................................................................................................................... 119

جمع بندی هزینه های قبل از بهره برداری در جدول (10-4) ارائه شده است........................................................ 119

هزینه های قبل از بهره برداری (چراغ جلو)................................................................................................................ 119

هزینه های قبل از بهره برداری (چراغ راهنما و خطر)................................................................................................ 120

7-2-4-جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت...................................................................................................... 120

جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت (چراغ جلو)................................................................................................ 120

جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت (چراغ راهنما وخطر)................................................................................. 121

3-4-كل سرمایه گذاری............................................................................................................................................... 121

برآورد سرمایه گذاری (چراغ جلو).............................................................................................................................. 122

برآورد سرمایه گذاری (چراغ راهنما و خطر).............................................................................................................. 122

4-4-هزینه های تولید.................................................................................................................................................. 122

1-4-4-هزینه های ثابت.............................................................................................................................................. 123

برآورد هزینه های ثابت (چراغ جلو)........................................................................................................................... 124

برآورد هزینه های ثابت (چراغ راهنما وخطر)............................................................................................................. 124

4-4-هزینه های متغیر.................................................................................................................................................. 125

برآورد هزینه متغیر (چراغ جلو).................................................................................................................................. 125

برآورد هزینه متغیر (چراغ راهنما و خطر).................................................................................................................. 126

فصل چهارم................................................................................................................................................................... 127

ارزیابی و نتیجه گیری................................................................................................................................................... 127

5-4-قیمت تمام شده محصول.................................................................................................................................... 128

برآورد كل هزینه سالانه (چراغ جلو)........................................................................................................................... 128

برآورد كل هزینه سالانه (چراغ راهنما وخطر)............................................................................................................. 128

باتوجه به ظرفیت اسمی واحد، قیمت تمام شده محصول برابر است با:.................................................................... 128

6-4-صورتهای مالی و شاخص های اقتصادی طرح................................................................................................... 129

7-4-ارزیابی مالی و اقتصادی طرح............................................................................................................................. 129

شاخص های مالی و اقتصادی طرح (چراغ جلو)........................................................................................................ 129

شاخص های مالی و اقتصادی طرح (چراغ راهنما و خطر )....................................................................................... 130
خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .مقدمه:

طرحی كه در پیش رو داریم، طرح ارزیابی ایجاد كارخانه تولید چراغ خودرو است و از زیر مجموعه های صنعت خودروسازی محسوب می شود و در مونتاژ خودرو بكار می رود .

چراغ خودرو واژه عامی است، می توان آنرا شامل قطعاتی مانند: چراغ جلو، چراغ های راهنما، چراغهای خطر عقب، چراغهای پلاك و چراغهای داخل اتومبیل دانست.

بی شك صنعت خودروسازی از بزرگترین صنایع تولید جهان است كه دوره ها و تحولات بسیار مهم صنعتی از دل این صنعت برخاسته است بطور مثال عصر تولید انبوه از تغییر و تحولات در صنعت تولید و مونتاژ و در ابتدا در كارخانجات تولید خودروی Ford، توسط هنری فورد به جهان صنعت معرفی شد كه زندگی بشر را بدون تردید دگرگون كرده است.

در كشور ما نیز كارخانجات متعددی در زمینه تولید خودرو فعالیت می كنند كه سابقه آن به دهه چهل شمسی بر می گردد و بعد از انقلاب نیز سرمایه گذاری های بسیاری در این زمینه، صورت گرفته است و هم اكنون كارخانجات متعددی در این زمینه مشغول فعالیت هستند.

از اجزاء تشكیل دهنده یك خودرو می توان از انواع چراغهایی نامبرد كه برای عملكرد خودرو در شرایط مختلف بسیار ضروری هستند. چراغها در خودرو انواع مختلفی دارندو  می توان انواعی از آن را نامبرد، مانند: چراغ جلو، چراغهای راهنما، چراغهای خطر عقب، چراغهای پلاك، چراغهای مه شكن، چراغهای داخل اتومبیل و از این قبیل.دلایل انتخاب محصول:

در سالهای اخیر توجه خاصی به صنعت خودروسازی در كشور مبذول شده و سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی نیز در این بخش جلب شده است و طرحهای نوینی در مورد تولید اتومبیل های خارجی و داخلی بررسی شده است. باتوجه به اینكه این محصول انواع مختلفی دارد و در صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد و با درنظر گرفتن اینكه صنایع خودروسازی در كشور رو به پیشرفت است و راه توسعه را در پی شگرفته است، سرمایه گذاری در این بخش می تواند همسو با صنعت خودرو بازده خوبی داشته و از حمایت های خاصی برخوردار گردد.

در شرایطی كه در بازار موجود پارامترهای رقابت مفهوم بیشتری پیدا می كنند و مشتریان امكان انتخابهای بیشتری دارند، وجود تامین كنندگانی كه محصولاتی با كیفیت بالا تولید كنند بسیار مورد نیاز خواهد بود.

دیگر انگیزه های تولیدچراغ خودرو ضریب مصرف بالای این محصول و انواع مخلتف آن در خودرو است. همچنین بازار لوازم یدكی نیز برای این محصول شرایط مناسبی دارد به این ترتیب كه مصرف چراغ

در تعمیرات اتومبیل بالاست و در هنگام اكثر تصادفات شهری و جاده ای اولین صدمات وارده به چراغ خواهد بود. در سالهای اخیر تقاضا برای انواع چراغهای تزئینی و لوكس نیز افزایش یافته و امكان تولید برای سلایق مختلف مهیا است.

مسائل دیگری كه بطور معمول برای هر سرمایه گذاری در یك طرح مدنظر قرار می گیرند نیز مانند سهم بازار، قیمت فروش و تمام شده مناسب ودیگر پارامترها نیز در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.2-شناخت عوامل موثر در تقاضا:

از جمله عوامل موثردر تقاضای این محصول می توان به موارد زیر اشاره كرد:

الف) تقاضای مستقیم كارخانه سازنده، كه به نرخ تولید خودرو توسط آن كارخانه بستگی دارد. از آنجایی كه چراغ محصولی بدون جانشین است كارخانه ملزم به تهیه آن خواهد بود و باتوجه به آمار تولید خودرو و كیفیت محصول، تقاضا انجام خواهد شد.

ب) تقاضای محصول به عنوان قطعه یدكی – باتوجه به آمار تصادفات و فرسودگی ها و از كارافتادگی چراغ‌های اتومبیل تقاضا برای محصول انجام خواهد شد. از آنجا كه داشتن چراغ از لحاظ قوانین راهنمایی و رانندگی الزامی است، تقاضا برای محصول به محض از كارافتادگی یا حادثه بایستی برآورده شود.

ج) واردات و صادرات از عوامل دیگر موثر در تقاضای محصول است كه در این مورد تقریباً به تمامی از خارج وارد می گردد.

د) كالای جانشین، كه برای این محصول نمی توان كالای جانشینی قائل شد.3-بخش بندی بازار:

بخش بندی بازار براساس مناطق جغرافیایی، گروه های مصرف كننده و موارد مصرف انجام می گیرد. این بخش بندی در قسمت اول و در تعریف محدوده محصول – بازار انجام گرفته است كه نتیجه آن به این ترتیب است كه محصول برای بازار ایران و برای دو گروه مصرف كننده (تولید كننده و دارندگان خودرو) و برای تامین روشنایی و استفاده در خودرو تولید خواهد شد.4-شناخت اطلاعات لازم:

جهت مطالعه بازار در این قسمت می بایست اطلاعات لازم را مشخص نماییم. برای این منظور به اطلاعات زیر نیازمندیم:

-          شناخت تولید كننده خودرو و آمار تولید خودرو توسط تولیدكننده

-          میزان خودروهای مموجود نزد دارندگان خودرو

-          میزان تولیدات فعلی این محصول

-          میزان واردات و صادرات محصول و شرایط ان

-          آمار در مورد طرح های در دست اجرا در زمینه تولید این محصولارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه

چراغ جلوی خودرو (پژو 206) متشكل از شیشه چراغ، كاسه چراغ، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه می باشد كه این اجزاء با پیچ تنظیم و واشر به یكدیگر مونتاژ می گردد.

از میان اجزاء متشكله چراغ خودرو. شیشه چراغ جلو به صورت آماده، از واحدهای تولیدكننده موجود در سطح كشور خریداری می‌شود پیچ تنظیم و واشر نیز به عنوان قطعات خریدنی محسوب می شوند لذا در واحد صرفاً كاسه، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه ساختهو ضمن مونتاژ و بسته بندی به مراكز توزیع عرضه خواهند شد.

با بررسی فرآیند ساخت اجزاء می توان پی برد كه عملاً روش تولید از تنوع برخوردار نبوده و صرفاً به روش معمولی تولید ومونتاژ بر می گردند.

لازم به یادآوری است كه چراغ جلو پژو 206 مبنای محاسبات فنی – مالی و اقتصادی طرح بوده است.تشریح فرآیند تولید

جهت تشریح فرآیند تولید. جداول روند تولید قطعه همراه با زمانهایی درجه گردیده اند كه این زمنها تماماً بر مبنای اصول تجربی كار با دستگاهها و مهارت كارگر معمولی محاسبه و ذكر شده اند.

زمانبندی صرفاً به معنای پی بردن به حدود زمان ساخت قطعه می باشد و این زمان در محاسبه تعداد ماشین آلات بر مبنای ظرفیت اسمی كارخانه تولیدی بسیار مهم است.

در دنباله مطالب، شناسنامه عملیات به همراه تشریح روند ساخت هر قطعه و ماشین آلات درج می گردد در هر مورد وزن، ابعاد، جنس و مرحله ساخت به تفكیك درج شده است.

تشریح فرآیند به منزله تشریح یكایك عملیات انجام گرفته بر روی مواد اولیه تا حصول محصول نهایی شامل عملیات ذیل می باشد:

1-                برش كاری (برای تولید كاسه چراغ، نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه)

2-                پرس كاری (برای تولید كاسه چراغ ، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه)

3-                لبه كاری (در تولید كاسه چراغ)

4-                لعاب (لاك) زنی ( در تولید كاسه چراغ) و پخت لعاب

5-                رسوب دهی با آلومینیوم (  در تولید كاسه چراغ)

6-                چربی زدائی (در تولید كاسه چراغ

1-7- چسب زنی (جهت اتصال شیشه و كاسه چراغ به قاب نگهدارنده)

2-7- نقطه جوش (جهت اتصال قطعات چراغ به بدنه با قاب نگهدارنده)

3-7-مونتاژ نهایی‌(با استفاده از پیچ تنظیم و واشر)3) مقایسه قیچی هیدرولیكی و مكانیكی:

با یكسان بودن عوامل دیگر، می توان گفت قیچی مكانیكی از قیچی هیدرولیكی سریعتر است. قیچی‌های هیدرولیكی معمولاً برای كارهای سنگین یعنی برش ورقهای ضخیم بكار می روند، هرچند امروزه قیچی‌های هیدرولیكی برای كارهای سبك تر را نیز می توان یافت. امتیاز مهم قیچی های هیدرولیكی امكان تنظیم زاویه برش آنها است. با افزایش زاویه تیغه می توان ورقهای ضخیم تر را بریده و ظرفیت قیچی را گسترش داد.

اكثر قیچی های هیدرولیك، این امتیاز را دارند كه اضافه بار شدن قیچی معمولاُ موجب آسیب به اسكلت آنها نمی شود. انتخاب بین قیچی های هیدرولیكی و مكانیكی به ماهیت كار بستگی شدیدی دارد و در اكثر موارد این انتخاب را می توان به وضوح انجام داد.

اكثر قیچی ها از ساختمان محرك فوقانی استفاده می كنند، بدین معنی كه محور محرك، دنده ها، چرخ طیار و موتور در بالای یك گلوئی قرار دارند كه در پهلوی تنه قیچی هاست. امتیاز مهم این ساختمان در آن است كه می توان ورقهای طولانی تری نسبت به عرض قیچی را برید. البته ورق از فاطه بین دو قسمت پرس عبور می كند. قیچی ها با محرك زیرین جمع و جورتر بوده و دید بهتری را درهنگام كار فراهم می سازند. برای كارهای مستقیم و یا قرار دادن قیچی در شرایط تولید این مزیت بسیار مهم است.دستگاهها و تجهیزات خط تولید

به كارگیری ماشین آلات و دستگاههای مناسب از اساسی ترین اركان طراحی واحدهای صنعتی می‌باشد، چرا كه انتخاب ماشین آلات مناسب می تواند در بهبود كیفیت محصول و بهینه سازی سرمایه گذاری نقش موثری داشته باشد. در این بخش به نیازهای فنی طرح كه تشریح گردید، ماشین آلات مناسب انتخاب خواهد شد. همچنین باتوجه به توانائیهای صنعتی كارخانجات ماشین سازی كشور، در مورد تامین ماشین آلات از داخل یا خارج كشور تصمیم گیری می شود. پس از معرفی و انتخاب ماشین آلات باتوجه به ظرفیت تولید طرح و همچنین ظرفیت هر دستگاه تعداد ماشین آلات مورد نیاز محاسبه خواهد شد.

در خاتمه نیز براساس تعداد ماشین آلات و چگونگی جریان تولید، طرح استقرار ماشین آلات ارائه می گردد و نقشه جریان مواد روی آن نمایش داده می شود.

لازم به ذكر است كه در این برآورد ابزار آلات و قید و بستها یمورد نیاز كه دارای قیمت پایینی هستند، مورد بررسی قرار نمی گیرند و در بخش محاسبات مالی 5% ارزش ماشین آلات اصلی به این موارد اختصاص می یابد.


قیمت فایل فقط 7,700 تومان

خرید

برچسب ها : پروژه کارافرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , طرح توجیهی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , دانلود پروژه کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , دانلود کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , طرح توجیه فنی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , توجیه اقتصادی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 , کارخانه تولید چراغ جلو

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر