امروز: پنجشنبه 2 آبان 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پذیرش اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پذیرش اجتماعی دسته: علوم انسانی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 203 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

مبانی نظری وپیشینه تحقیق پذیرش اجتماعی

قیمت فایل فقط 20,900 تومان

خرید

پذیرش اجتماعی
بررسی مفهومی پذیرش اجتماعی
الف) ابعاد معنایی
ب) بعد تحلیلی
تعریف پذیرش اجتماعی
اندازه گیری پذیرش اجتماعی
 نظریه های تحلیل رفتار و پذیرش اجتماعی
1-نظریه اشاعه نوآوری ها
2- نظریه کنش منطقی
3- نظریه رفتار برنامه ریزی شده
4- مدل توسعه یافته انتظارات منطقی
پیشینه پذیرش اجتماعی
منابع فارسی
منابع لاتین
پذیرش اجتماعی
منظور از پذیرش اجتماعی، درک فرد از جامعه با توجه به خصوصیات سایر افراد است. پذیرش اجتماعی شامل پذیرش تکثر با دیگران، اعتماد به خوب بودن ذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسان¬ها است که همگی آن¬ها باعث می¬¬شوند فرد درکنار سایر اعضای جامعه انسانی، احساس راحتی کند. کسانی¬که دیگران را می¬پذیرند به این درک رسیده¬اندکه افراد بطورکلی سازنده هستند. همان¬ گونه¬ که سلامت روانی شامل پذیرش¬ خود می¬شود، پذیرش دیگران در جامعه هم می¬تواند به سلامت اجتماعی بینجامد (Keyes, 1998: 121-140). افراد برخوردار از این بعد از سلامت، اجتماع را به صورت مجموعه¬ای کلی و عمومی درک می¬کنند که از افراد مختلف تشکیل شده است و به دیگران به عنوان افراد با ظرفیت و مهربان، اعتماد و اطمینان دارند و باور دارند که مردم می¬توانند ساعی و مؤثر باشند. این افراد دیدگاه مطلوبی دربارة ماهیت انسان دارند و با دیگران احساس راحتی می¬کنند. پذیرش اجتماعی مصداق پذیرش از خود است. در پذیرش اجتماعی، فرد نگرش مثبت و احساس خوبی نسبت به خودش و زندگی گذشته¬اش دارد و با وجود ضعف¬ها و ناتوانایی¬هایی که دارد، همة جنبه-های خود را می¬پذیرد (Keyes & Shapiro, 2004: 19-31).
ساپ و هارود پذیرش اجتماعی را دیدگاه مرجعی تعریف کرده¬اند¬که بیانگر نظرات یک نظام اجتماعی گسترده باشد. ساپ از آن به عنوان بعد جدیدی از نگرش هنجاری یاد می¬کند(Sapp & Harrod, 1989: 420-4388)). ریشه¬های آغازین این نوع تعریف از پذیرش اجتماعی را باید به نظرات شیبوتانی(1955) تحت عنوان گروه¬های عمومی مرجع نسبت داد. بر طبق نظر ساپ و هارود، این مفهوم تکمیل یافته دو دسته از گروه¬های مرجع هستند. اولی نوع مقایسه¬ای¬که افراد در آن برای ارزیابی یک رفتار خاص استفاده می¬کنند و دومی نوع هنجاری آن که برای شکل¬گیری و ثبات رفتار کاربرد دارد. آدامز پذیرش اجتماعی را به جایگاه و اعتبار یک رفتار در بین گروه¬های هدف آن رفتار تعریف کرده است(Adams & et a1, 2000: 252-262). ون در وال در تعریفی دیگر، پذیرش اجتماعی را نبود مانع و مخالفت برای اجرای یک سیستم تعریف نموده است((Vander Wal, 2004: 181-187). هور¬بی  وگروتر پذیرش را نوعی تمایل و یا پاسخ مثبت دادن به چیزی دانسته¬اند(هارنبی و دیگران، 1376: 1155). اریکسون و دیگران چگونگی پذیرش اجتماعی را میزان درجه ارزیابی مثبت یا منفی از یک موضوع خاص تعریف کرده¬اند(Eriksson &Nordlund, 2006: 15-266). از سوی دیگر اسچاد و اسچلاگ معتقد هستند که تعاریف ارائه شده در خصوص این موضوع با یکدیگر متناقض هستند. این دو در یک نگاه دقیق¬تر به  موضوع، دو واژه پذیرش و میزان پذیرش را از یکدیگر جدا دانسته و برای هر یک معنای خاصی قائل شده¬اند. بدین شکل که از پذیرش می توان دو معنا استنباط کرد. نخست نگرشی مثبت و تأییدگونه به سوی یک موضوع خاص و معنای دوم که عبارت است از مطابقت رفتار با اهداف کلان و عینی سیستمی که قرار است اجرا گردد. این دو اولی را پذیرش نگرشی و دومی را پذیرش رفتاری معنا نموده¬اند. در واقع پذیرش نوعی رفتار به شکل کنش و واکنش نسبت به یک هدف خاص و میزان پذیرش نگرشی است تأییدی به سوی یک هدف خاص(Schade & Schlag, 2003: 45-61). محققین دیگری نیز از جمله شویتما (2010) از همین تعریف برای مطالعه خود استفاده کرده-اند.
سال های نوجوانی مرحله مهم و برجسته رشد و تكامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. در این مقطع سنی نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی، خود آگاهی، برقراری روابط سالم با دیگران، كسب مهارت های اجتماعی لازم در دوست یابی، از مهمترین نیازهای نوجوانان است (شعاری نژاد،  1377)
   گروهی از انسان ها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می كنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سؤال شود با صداقت به سئوالات پاسخ می دهند، در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یكسان به سؤالات می دهند. حتی اگر پاسخ های آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد(گنجی، 1384). گروهی دیگر طوری حرف می زنند كه مورد تایید دیگران قرار بگیرند. اگر از آنها در مورد موضوعی سؤالی شود به نحوی پاسخ می دهند كه فكر می كنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود. سعی می كنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعی در امان بمانند. حرف زدن و رفتاركردن مطابق انتظارات دیگران را پذیرش اجتماعی می نامند. بنابراین پذیرش اجتماعی همانند یك پیوستاری است كه در یك انتهای آن پذیرش اجتماعی خیلی بالا، یعنی افرادی قرار دارند كه نظرات و تجربیات خود را در مصاحبه ها و پاسخگویی به سئوالات تغییرشكل می دهند و در انتهای دیگر پذیرش اجتماعی پائین یعنی افرادی ر ا شامل می شود كه به هیچ وجه نظرات و تجربیات خود را تغییرشكل نمی دهند (گنجی، 1384).

قیمت فایل فقط 20,900 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری وپیشینه تحقیق پذیرش اجتماعی , مبانی نظری پذیرش اجتماعی , پیشینه تحقیق پذیرش اجتماعی , مبانی نظری , پیشینه تحقیق , پذیرش اجتماعی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر