امروز: پنجشنبه 25 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی

مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 129 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 74

مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مروری بر مبانی نظری-------------------------------------------- 18

2-1-1-انواع نابرابری های آموزشی-------------------------------------- 18

2-1-1-1- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت طبقاتی--------------  19

2-1-1-2- نابرابری آموزشی مبتنی بر تفاوت جنسی------------------- 21

2-1-1-3- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت فرهنگی-------- 24

2-1-1-4-نابرابری های مبتنی بر تفاوت قومی---------------------------25

2-1-2-نابرابری فرصت های آموزشی و زمینه های خانوادگی---------- 26

2-1-3-برابری فرصت های آموزشی------------------------------------- 28

2-1-3-1- فناوری اطلاعات و برابری فرصت های آموزشی---------- 30

2-1-3-2- نابرابری فرصت های آموزشی و شکاف دیجیتالی--------- 31

2-1-3-3-شکاف دیجیتالی و فرصت ها و تهدیدهای آموزشی--------- 35

2-1-3-3-1-فرصت ها-------------------------------------------- 35

الف) برابری فرصت ها ، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری فضایی----- 35

ب) تمرکززدایی-------------------------------------------------- 35

ج) افزایش مشارکت و قدرت تصمیم گیری در مناطق محروم-----------  35

2-1-3-3-2-تهدیدها--------------------------------------------- 36

الف) افزایش شکاف دیجیتالی---------------------------------------- 36

ب) تقسیم کار نابرابر بین مناطق شهری و روستایی------------- 37

ج) تمرکزگرایی-------------------------------------------------- 37

د) افزایش احساس نابرابری و مهاجرت به مرکز------------- 38

ه) افزایش اشتغال تخصصی و بیكاری عمومی --------------------38

2-1-4-کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات --------------------------------38

2-1-4-1-آموزش از راه دور---------------------------------------- 40

2-1-4-1-1-تاریخ مختصر آموزش از راه دور------------------------------ 40

2-1-4-1-2-اصول آموزش از راه دور----------------------------------- 41

2-1-4-1-3-مزایای آموزش از راه دور---------------------------------- 43

2-1-4-1-4-رسانه­ های نوین و نقش آنان در آموزش از راه دور-------- 44

الف) کامپیوتر و آموزش--------------------------------------------- 45

ب) اینترنت----------------------------------------------------- 51

2-1-5-آموزش و یادگیری الکترونیکی---------------------------------- 53

2-1-5-1-مزایای آموزش الکترونیکی----------------------------------- 54

2-1-5-2-محدودیت­های آموزش الکترونیکی----------------------------- 56

2-1-6-یادگیری الکترونیکی---------------------------------------- 57

2-1-6-1-خصوصیات یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات------------ 57

2-1-6-2-انواع یادگیری الکترونیکی---------------------------------- 58

2-1-6-3-مزایای یادگیری الکترونیکی--------------------------------- 59

2-1-7-چندرسانه ­ای آموزشی--------------------------------------- 60

2-1-7-1-مزایای چند رسانه ­ای در آموزش ------------------------------61

الف) استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری--------------------------- 61

ب) تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط------------------------------ 61

ج) تسهیل مشارکت میان دانش آموزان ---------------------------------61

د) کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم--------------- 62

ه) انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان------------- 62

و) برقراری تعادل و رابطه­ی دوسویه با کاربر---------------------------- 62

2-1-8-چهارچوب نظری تحقیق ------------------------------------62

2-1-8-1-نظریه ی کارکردگرایی------------------------------------ 62

2-1-8-2-نظریه تضاد------------------------------------------- 64

2-1-8-3-شواهد تجربی----------------------------------------- 65

2-1-8-4-نظریه های انتقادی ملهم از مارکسیسم ------------------67

2-1-8-5-رویکرد سازنده گرایی و نقش آن در تحول محیط های یادگیری--  68

2-1-8-5-1-مبانی سازنده گرایی----------------------------------- 71

2-1-8-5-2-مفروضات سازنده گرایی-------------------------------- 71

2-1-8-5-3-سازنده گرایی و طراحی آموزشی-------------------------- 72

2-1-8-5-4-نقش زبان در یادگیری دانش----------------------------- 72

2-1-8-5-5-سازنده گرایی اجتماعی--------------------------------- 73

2-1-8-6-نظریه های برابری فرصت های آموزشی و فناوری اطلاعات---77

2-1-8-6-1-گاتمن-------------------------------------------- 77

2-1-8-6-2-سایر آرای نظری------------------------------------- 78

2-1-9-جمع بندی چهارچوب نظری-------------------------------- 79

2-1-10-مدل نظری تحقیق--------------------------------------- 81

2-2-پیشینه تحقیق--------------------------------------------- 81

2-2-1-تحقیقات داخل کشور------------------------------------- 81

2-2-2-تحقیقات خارج از کشور----------------------------------- 85

قیمت فایل فقط 22,000 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر