امروز: سه شنبه 30 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران دسته: مدیریت
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 1222 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 155

چكیده اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این كه یك شركت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید در بورس های صاحب نام ، سالانه شركت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند كه در برخی موارد به 400 – 300مورد در سال نیز می رسد ؛ لیكن یكی از مسائلی كه در این زمینه با آن روبه رو هستند ،

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

فهرست مطالب
فصل اول
- كلیات.........................................................................................................................................................1
1ـ1ـ مسئله پژوهش.............................................................................................................................................................. 2
1ـ2ـ پرسش های پژوهش .................................................................................................................................................... 2
1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن...................................................................................................................................... 2
1ـ4ـ فرضیات پژوهش.......................................................................................................................................................... 2
1ـ5ـ تعاریف عملیاتی........................................................................................................................................................... 3
1ـ6ـ نهاد یا موسساتی كه می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند.............................................................................. 3
1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش.................................................................................................................... 4
1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن.............................................................................................................. 4
1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه............................................................................................................ 4
1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش )پایایی
اعتبار( .......................................................................................... 4
1ـ7ـ4ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................................................. 7
فصل دوم- مروری بر ادبیات نظری ..............................................................................................................................8
2ـ1ـ مقدمه........................................................................................................................................................................... 9
2ـ2ـ نهادهای مالی ............................................................................................................................................................... 9
2ـ3ـ بازار پول و سرمایه ....................................................................................................................................................10
2ـ3ـ1ـ بازار پول...........................................................................................................................................................10
2ـ3ـ2ـ بازار سرمایه ......................................................................................................................................................11
2ـ4ـ بازار اولیه و ثانویه.......................................................................................................................................................11
2ـ4ـ1ـ بازار اولیه..........................................................................................................................................................11
2ـ4ـ2ـ بازار ثانویه ........................................................................................................................................................12

ب
2ـ5ـ بازارهای متشكل و غیر متشكل...................................................................................................................................12
2ـ5ـ1ـ بازار متشكل )سازمان یافته( بورس اوراق بهادار...............................................................................................12
2ـ5ـ2ـ بازار غیرمتشكل )خارج از بورس ( ..................................................................................................................12
2ـ6ـ نقش بورس اوراق بهادار در كشور ............................................................................................................................13
2ـ7ـ عرضه عمومی اولیه ...................................................................................................................................................16
2ـ8ـ اعضای تیم 19..........................................................................................................................................................
IPO
2ـ9ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه..........................................................................................................................21
2ـ9ـ1ـ روش ثبت دفتری..............................................................................................................................................22
2ـ10ـ فرایند ثبت دفتری.....................................................................................................................................................23
2ـ11ـ كشف قیمت عرضه عمومی اولیه..............................................................................................................................25
2ـ12ـ ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام .................................................................................................................27
2ـ12ـ1ـ افت قیمت در بلند مدت ................................................................................................................................27
2ـ12ـ2ـ ارزش گذاری زیر قیمت.................................................................................................................................31
2ـ12ـ3ـ عرضه عمومی اولیه داغ..................................................................................................................................38
2ـ13ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ............................................................................................39
فصل سوم- روش تحقیق............................................................................................................................................44
3ـ1ـ مقدمه.........................................................................................................................................................................45
3ـ2ـ جامعه آماری ..............................................................................................................................................................45
3ـ3ـ نمونه آماری ...............................................................................................................................................................47
3ـ4ـ چهارچوب مفهومی تحقیق.........................................................................................................................................47
3ـ5ـ متغیرهای تحقیق.........................................................................................................................................................48
3

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : نهادهای مالی , رشته مدیریت بازرگانی (مدیریت مالی) , بازار سرمایه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر