امروز: چهارشنبه 1 آبان 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

آنتی بیوتیك ها

آنتی بیوتیك ها دسته: علوم پزشکی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 21 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 10

تعداد و اهمیت آنتی بیوتیك ها به حدی است كه طبقه بندی های متعددی را ایجاب می نماید طبقه بندی آنتی بیوتیك برحسب منشا ء تولید ، طبقه بندی آنتی بیوتیك ها بر حسب پایگاه فعالیت

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

طبقه بندی آنتی بیوتیك ها

تعداد و اهمیت آنتی بیوتیك ها به حدی است كه طبقه بندی های متعددی را ایجاب می نماید طبقه بندی آنتی بیوتیك برحسب منشا ء تولید ، طبقه بندی آنتی بیوتیك ها بر حسب پایگاه فعالیت ، تقسیم بندی بر اساس دامنه فعالیت

 طبقه بندی آنتی بیوتیك ها بر حسب ساختمان شیمیایی
1- طبقه بندی آنتی بیوتیك برحسب منشا ء تولید:

بر حسب مبداء ممكن است سنتز آن شیمیك یا میكروارگانیسم باشد. از حدود 2500 آنتی بیوتیك شناخته شده تقریباً 70% توسط میكروارگانیسم ها و از این تعداد 60 % توسط اكتینومیست ها ساخته می شود

2- طبقه بندی آنتی بیوتیك ها بر حسب پایگاه فعالیت :

در برخی از طبقه بندی ها ، آنتی بیوتیك را برحسب پایگاه اثر (جدار ، غشاء ، اسیدهای نوكلئیك ، پروتئین ها و غیره ، تقسیم بندی می كنند.

3- تقسیم بندی بر اساس دامنه فعالیت :

برخی از آنتی بیوتیك ها فقط بر روی گروه خاصی از میكروارگانیسمها موثرند:
الف- برخی فقط بر روی باكتریهای گرم منفی موثر می باشند.
ب- برخی فقط بر روی باكتریهای گرم مثبت موثرند.
ج- برخی از آنتی بیوتیك ها ضد قارچ ، ضد تومور و یا ضد پروتوزوئر هستند.
د- برخی از آنتی بیوتیك ها دامنه فعالیت وسیعی دارند.

4- طبقه بندی آنتی بیوتیك ها بر حسب ساختمان شیمیایی :

این طبقه بندی بیش از همه متداول است و بر پایه ساختمان شیمیایی آنتی بیوتیك ها قرار دارد. بنابراین همانطوریكه ملاحظه می شود داشتن یك طبقه بندی كامل برای آنتی بیوتیك ها مشكل بنظر می رسد ، ولی بطور كلی می توان آنتی بیوتیك ها را به دو دسته تقسیم كرد:
اول :آنتی بیوتیك هایی كه از راه سنتز بدست می آیند.
دوم: آنتی بیوتیك های طبیعی كه از راه میكروارگانیسم های زنده مانند باكتریها ، قارچ ها بدست می آیند.
اول :آنتی بیوتیك هایی كه از راه سنتز بدست می آیند.


آنتی بیوتیك های سنتتیك عبارتند از :
1.سولفامیدها

 2 .تیو-سمی كاربازون ها

3.اسید پارا آمینوسالیسیلیك

4  .هیدرازید اسید ایزونیكوتینیك 

5 .اسید نالیدیكسیک

  6. نیتروفورانها

دوم- آنتی بیوتیك های طبیعی :

این نوع آنتی بیوتیك ها ممكن است از باكتریها ، قارچ ها و اكتینومیست ها بدست آید. به ترتیب به ذكر آنها می پردازیم .

.Aآنتی بیوتیك هایی كه از باكتریها به دست می آیند:

مصرف این آنتی بیوتیك ها امروزه كم است و اولین آنتی بیوتیكی كه بدست آمد پیوسیاناز Pyocyanase است و بقیه عبارتند از :
.1 تیروتریسین (Tyrothricine) : اولین مرتبه از باسیلوس برویس B.brevis بدست آمد.
.2 باسیتراسین (Bacitracine) : اولین مرتبه در سال 1945 از باسیلوس سوبتلیس بدست آمد.
.3 پلی ماكزین (Polymyxine) : اولین مرتبه از باسیلوس پلی مایكزا پیدا شد.
.4 سوبتیلین (Subtiline) : از باسیلوس سوبتیلیس جدا شد.
.5كلیستین یا كلی مایسین (Colistine) در سال 1950 از باسیلوس كلی ستینوس (B.Colistinus) بدست آمد.

قیمت فایل فقط 9,900 تومان

خرید

برچسب ها : آنتی بیوتیك ها , antibiotics , آنتی بیوتیك های سنتتیك , طبقه بندی آنتی بیوتیك ها , آنتی بیوتیك های طبیعی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر