امروز: سه شنبه 2 بهمن 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

در جستجوی معماری بومی

در جستجوی معماری بومی دسته: عمران
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 43 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19

معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای معماریشهری که درسرزمینی معین گردهم آمده اندوباهماهنگی هایی درزمینه ی شکل وحجم گذاری وآهنگ سطوح پروخالی ونظامهای ساختمانی درآنهاپدیداراست،سری اصلی واساسی دربردارد 1هماهنگی مبتنی برتفاوت ،شخصیت براساس ضابطه هاورسوم وسلیقه های زاده ازفرهنگ محیطی 2یگانگی مبتنیبراحترام متقابل وبرخوردارازرفتارهای محیطی

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

چکیده :

معماری بومی وویژگی های آن : 

معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای معماری-شهری که درسرزمینی معین گردهم آمده اندوباهماهنگی هایی درزمینه ی شکل وحجم گذاری وآهنگ سطوح پروخالی ونظامهای ساختمانی درآنهاپدیداراست،سری اصلی واساسی دربردارد:

1-هماهنگی مبتنی برتفاوت ،شخصیت براساس ضابطه هاورسوم وسلیقه های زاده ازفرهنگ محیطی

2-یگانگی مبتنیبراحترام متقابل وبرخوردارازرفتارهای محیطی

برپایه همین نکته است که ،ضمن ابراز قبول این امر که هرواحد معماری یاهربناکه جداازدیگر بناهای مجموعه های معماری بومی موردبررسی قرار می گیرد به مثابه ی عنصری است برخوردارازوحدت وصاحب تشخص.

آثارهنری را عشق وترس یاشگفتی های زمانه به وجود می آورند ،دامنه فعالیت معماران ممکن است دگرگون شودولیوظایف مابعدالطبیعه آنان یعنی صورت غنایی بخشیدن به نیازها به قوت خودباقی می ماند .

براساس این تعریف می توان سه اصل کلی برای معماری بومی در نظر گرفت :

1-  وجودهماهنگی میان عناصر سازنده بنا

2-  تنوع در بناهای بومی و عدم یکنواختی در آنها

3-  پیروی از قوانین و ظابطه های نانوشته ( غیر مدون )که متاثر از فرهنگ محیطی می باشند . نویسنده این مقاله ، بر خلاف نظر برخی از متخصصان ، براین نکته تاکید دارد که " معماری بومی "  تنها مربوط به گذشتگان وبه عنوان میراثی از آنان نمی باشدو امروزنیز ما می توانیم با تکیه بر ارزشهای فرهنگیمان این نوع معماری را احیا نماییم .  همچنین او بیان می دارد که معماران خواسته و یا ناخواسته ، مستقیم ویا غیر مستقیمافکار و اندیشه های خود را در خلق بناها ابراز می دارند ، رنگهای به کار برده شدهدر یک بنا ، رعایت و یا عدم رعایت تناسبات ، نوع مصالح به کار گرفته شده در بنا همهوهمه می توانند بازنمودی از افکار، احساسات ، عقاید و باورهای طراح و سازنده آنباشند و بدین صورت است که " معنا " در اثر خلق می گردد و دریافت " معنا " ودرک آنبرعهده مردم شناس است ( مردم شناس با تحلیل معانی یک اثر معماری هم با اندیشه وتفکرات خالق اثروهم شرایط فرهنگی ، اجتماعی ،اقتصادی حاکم در جامعه معاصر او آشنامی شود )

واژه های کلیدی: تیپولوژی-گونه شناسی-زیبایی شناسی بومی

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1       مقدمه

1-2       بیان مساله

1-3       اهمیت وضرورت تحقیق

1-4       اهداف تحقیق

1-5       پیشینه تحقیق

1-6       روش گرد آوری اطلاعات

فصل دوم :تحلیل نظری

1-2 معنی وچشم انداز کنونی بررسی هنرومعماری بومی

فصل سوم :

 روش تحقیق

1-3 ابزارجمع آوری اطلاعات

2-3 تکنیک توصیف داده ها

فصل چهارم :

توصیف وتحلیل داده ها

1-4 گونه شناسی

2-4 گونه شناسی معماری ایران

3-4 ارزشها وبیان درمعماری بومی

4-4 گذری درگستره ی معماری بومی

5-4 ساخت وساز بدون تفکردرغیاب زیبایی شناسی بومی

6-4 معماری بومی بوشهر

فصل پنجم :

نتیجه گیری وپیشنهادات

قیمت فایل فقط 13,200 تومان

خرید

برچسب ها : تیپولوژی , گونه شناسی , زیبایی شناسی بومی , معماری بومی وویژگی های آن

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر