امروز: پنجشنبه 2 آبان 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

رشد اجتماعی و هویت نوجوان

رشد اجتماعی و هویت نوجوان دسته: علوم اجتماعی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 68 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 45

منظور از بلوغ یا نوجوانی رشد دركلیه جنبه ها اعم از فیزیكی عقلی و اجتماعی است به همین جهت این واژه نسبت به واژه های بلوغ جنسی كه مفهوم بسته تری دارد وسیع تر است نوجوانی دوره ای است است حد فاصل میان كودكی و بزرگسالی و بسته به افراد و جوامع گوناگون و متغیر است شروع آن با بلوغ جنسی است طول مدت نوجوانی در جوامع گوناگون متفاوت است از دوازده تا هجده

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

فهرست

تعریف بلوغ و نوجوانی

دگرگونی های رشد نوجوانی

تعبیراجتماعی نوجوانی و رشد آن

مكان های رشداجتماعی نوجوان

رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی

اجتماعی نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعی

روابط اجتماعی نوجوان در مسیر تحول رشد اجتماعی

رفتارهاِِی مرضی اجتماعی نوجوان

رفتار اجتماعی نوجوان و نقش فرهنگ دراین دوره

هدایت اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی درنوجوان

عوامل اجتماعی مؤثر در تكوین شخصیت اجتماعی نوجوان

قرآن و تربیت شخصیت اجتماعی انسان

اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی

نیازهای زیستی دوره نوجوانی

نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی

نیازهای اجتماعی نوجوان

اهمیت خانواده در دوران نوجوانی

اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی

نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی

ویژه های دوره نوجوانی

حس استقلال طلبی در نوجوانی

خلاصه ای از موانع رشد یک فرد در جامعه

هویت یابی و بحران هویت نوجوانان

رشد هویت

هویت یابی زودرس

سردرگمی درهویت یابی

پراکندگی هویت

تسلیم طلبی

وقفه

پیشرفت هویت

عوامل موثر برشکل گیری هویت

شخصیت

ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده

عوامل اجتماعی و فرهنگی

نقش والدین در هویت یابی فرزندان

مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی

زیر بنای شخصیت

اصل پرهیز از تحمیل کردن

اصل پذیرش و احترام

اصل پرهیز از مقایسه کردن

اصل توجه به کسب هویت نوجوان

منابع و ماخذ

تعریف بلوغ و نوجوانی:

منظور از بلوغ  یا نوجوانی رشد دركلیه جنبه ها اعم از فیزیكی- عقلی و اجتماعی است به همین جهت این  واژه نسبت به واژه های بلوغ جنسی كه مفهوم بسته تری دارد وسیع تر است . نوجوانی دوره ای است است حد فاصل میان كودكی و بزرگسالی و بسته به افراد و جوامع گوناگون و متغیر است شروع آن با بلوغ جنسی است . طول مدت نوجوانی در جوامع گوناگون متفاوت است از دوازده تا هجده الی بیست و یك سالگی طول می كشد برخی بلوغ را از واژه (crise) و به معنی بحران مشتق كرده اند و تغییرات قاطعی است كه درجریان یك تحول پیش می آید و دارای ویژگی ها و شرایط زیر است :

1. تغیرات ناگهانی و مهم در ارگانسیم- ذوق و علایق- نگرش و احساس و داوری ارتباط با دیگران.

2.  بروز مشكلات جدی كه موجب عدم سازگاری نوجوان با محیط می شود.

نوجوانی مثل یك طوفان است و ژانژاك روسو آن را به یك انقلاب زایش دوباره تعبیرمی كند.در نوجوانی تغییرات شامل رشد طولی و وزنی- پیدایش صفات ثانویه جنسی- رشد غده های جنسی و توانایی تولید مثل است.

دگرگونی های رشد نوجوانی:

_بلوغ جنسی: بلوغ جنسی با پیدایش صفات ثانویه جنسی همراه است كه تا پیش از آن وجود نداشته است و طی سه مرحله می باشد :

1. مرحله بیش از بلوغ كه در هر دو جنس به وسیله صفاتی مانند: ازیاد سرعت رشد- آغاز پیدایش صفات  جنسی یعنی رشد پستانها- رشد غدد تناسلی- روئیدن مو در اعضای تناسلی و زیر بغل آشكارمی باشد

2. مرحله بلوغ كه طی آن سرعت رشد كمتر می شود و صفات جنسی رشد خود را ادامه می دهد

3. مرحله پس از بلوغ كه كمال رشد جنسی است و طی آن اعضای تناسلی به رشد خود ادامه می دهد

_تاثیر تغییرات بلوغ جنسی بر شخصیت نوجوان:

از نقطه نظر روانی رشد شخصیت نوجوان در سه زمینه اصلی می باشد:

1.  رشد وبیداری علایق و احساسات جنسی

2.  رشد سریع قوای عقلانی

3.  ازدیاد دانش و پیدایش شكل های جدید فعالیت

بیش از هر چیز میبایست نوع مقیاسی را كه برای تعیین تاثیر نمودهای بلوغ جنسی در روانشاسی نوجوان به  كار می رود مشخص ساخت كه یكی از آسان ترین این مقیاس ها سن تقویمی است. به طور كلی می توان گفت تغییرات فیزیولوژیك و جسمانی خبر ار آغاز بلوغ می گردد و ورود نوجوان به اجتماع و پذیرش مسئولیت اجتماعی نیز نشان دهنده حد نهایی و پایان است. در میان این دو حد یك دگرگونی ژرف در شخصیت به وجود می آید كه هم در رابطه شخص با خودش و هم در رابطه او با دیگری باز تاب میابدتعبیراجتماعی نوجوانی و رشد آن:دوران بلوغ به علت های درونی مانند تغییرات هورمونی و یا تغییرات ناشی از فشارهای غریزی نسبت داده نمی شود بلكه تاكید بر علت بیرونی و محیطی است. در عامل اجتماعی دو جهت یا دو سو را می توان ازیكدیگر تمیز داد. یكی بر تعامل های میان افراد نظر دارد و تاثیر آنان را از لحاظ رفتار و شخصیت نوجوان بررسی می كند و دیگر به ساخت جامعه و فرهنگ می نگرد كه به شیوه تاثیر گذاری جامعه برای تغییر موقعیت غیر مسئول كودك به موقعیت مسئول و مستقل بزرگسال توجه دارد.                                                  

عوامل اجتماعی تعامل میان افراد:

تعبیر نوجوانی ازاین دیدگاه بر دو بعد اساسی تاكید دارد. بعد اول تجزیه و تحلیل نوجوانی اززاویه تندیس و نقش است. از این زاویه نوجوان كه آنان را نه كودك و نه بزرگسال می پندارند باید با موقعیت های اجتماعی دست و پنجه نرم كند- بعد دیگر بیشتر از زاویه تحولی و تكوینی است و تاكید آن به عنوان یك عامل رشد می باشد كه در قالب مكان ها و محیط هایی است كه اجتماعی شدن درآن ها صورت می پذیرد. به طور كلی می توان افراد را بر حسب این كه پدر- پسر- زن- مرد-  دانشجو وغیره باشند در طبقاتی قرار داد كه هر یك نقش هایی دارند كه می توان از آن ها در موقعیت های خاص اجتماعی رفتار های خاصی را توقع داشت. دو نوع تغییر در نقش ها و انتظاراتی را كه از این رفتار می توان داشت عبارتند از: تغییراتی كه در داخل خود نقش ها به وقوع می پیوندد مثلا از دانش آموز نوجوان انتظار می رود دارای استقلال فكری بیشتر در كار و تحصیل باشد تغییر دوم اینكه نوجوان در برابر لزوم سازگار شدن با نقش های جدیدی مانند نقش شغلی قرار می گیرد. تغییرات در نقش ها و رفتارهایی كه مورد انتظار است چه به صورت كلی و چه به صورت جزئی می توانند مشكلات روانی برای فرد ایجاد كنند.

 این مشكلات عبارتند از:

مشكل اول: تعارضات است كه در نقش ها و رفتارهایی كه انتظارات به وجود می آید یعنی نوجوان باید بر اساس موقعیت های اجتماعی نقش های متعارفی را بازی كند و رفتارهای متناقضی داشته باشد و مسلما نوجوان نمی تواند از این تعارضات صددرصد در امان باشد.

مشكل دوم: در داخل خود یك نقش یا رفتار مورد انتظار نیز تعارض می تواند به وجود آید مثلا در برخی از زمینه ها نوجوان درپی استقلال بیشتر است در عین حال در برخی از موارد هنوز وابسته به خانواده است.     

مشكل سوم:هنگامی است كه نوجوان مجبوراست كه درنفش های ایفایی رفتار نماید كه نه مطابق ذوق سلیقه اوست ونه انگیزه ای برای پرداختن به آن دارد مثلا: بسیاری ازشركت كنندگان دركنكوركه تنهاهدف آن ها پذیرفته شدن در آزمون می باشد و پس از آن در می یابند كه رشته تحصیلی آنان چقدر از خواسته های آن ها فاصله دارد و یا به عنوان مثال دیگر اینكه یك نوجوان توسط خانواده به فعالیتی وادار می شود كه هیچ گونه انگیزه و شوقی به ایفای آن نقش ندارد.

مكان های رشداجتماعی نوجوان:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌پدیده اجتماعی شدن از سه جنبه رشد اجتماعی ناشی می شود:

ارتباط های بین فردی قراردادها و هنجارهایی كه جنبه ایدولوژیكی دارند فعالیت ها یا رفتارهایی اجتماعی شده كه شامل رفتارهای اجتماعی و فعالیت های شغلی هستند این موارد در محیط خانوادگی و مدرسه و گروهای هم سن تحقق می یابد.

به طور كلی می توان از دو محیط عمده جهت رشد اجتماعی نوجوان یاد كرد:

1.محیط خانواده والدین و نوجوان

2.گروههای هم سن و محیط مدرسه

_محیط خانواده:

طی یك پژوهش توصیف سه گونه نفوذ والدین مشخص شده است:

یك نفوذ- نفوذ مستبدانه والدین است كه درآن والدین به جای نوجوان تصمیم می گیرند و اومجبوراست مطابق با اوامر والدین عمل نماید.

دوم نفوذ والدین كه به صورت دموكراتیك و آزاد منشانه روی نوجوان تاثیر دارد كه درآن نوجوان در تصمیم گیری و اعاده روش با والدین مشاركت دارد ولی حرف آخر را والدین می زنند.

سوم نفوذ مجاز یعنی كنترل خود مختارانه نوجوان كه خود نوجوان تصمیم می گیرد و خود عمل می كند.

درنتیجه گیری ازاین سه نوع برخورد چنین آمده است كه فراوانی اعتماد به نفس نزد دختران و پسران در خانواده هایی كه به صورت آزاد منشانه و دموكراتیك برخورد می كنند بیشتراست اما این فراوانی نزد خانواده های مجاز كمتر است ولی به طور كلی با توجه به تفاوت های بین نوجوانان و مراحل رشد اجتماعی آنان باید به این نكته توجه داشت كه هر رفتاراز سوی والدین باید با توجه به واكنش ها و بازتاب های نوجوان سنجیده شود تا بتوان ازآن نتایج مطلوبی گرفت بنابراین چنین به نظر می رسد كه وجود برخی قوانین و مقررات نه تنها لزوم دارند بلكه مثبت نیز می باشند اما باید دانست زمانی این محدودیت ها تاثیر مثبت دارند كه او بتواند آزادانه نظر دهد و انتقاد كند.

_گروههای هم سن و محیط مدرسه:

در این قسمت می توان جنبه تكوینی محیط آموزش و محیطی كه متشكل از هم سن ها و هم كلاسی ها است را به عنوان یك محیط رشد در نظر گرفت.

طی یك تحقیق گروههایی از دانش آموزانی كه ازهوش طبیعی با لاتر از حد طبیعی اما در خانواده ها و محیط های فقیر زندگی می كردند انتخاب كرده و دریك محیط با دانش آموزانی از خانواده های با فرهنگ رشت یافته تر و مرفه بودند قرار دادند

پس ازمدتی این مقایسه نشان داد كه دانش آموزان مورد بررسی هم از جهت وضع تحصیل و هم از جهت نظام ارزشی تغییر یافته اند و برداشت های آنان از مسائل مختلف نیز دگزگون شده بود و به تعبیری شخصیت آن ها نیزدچار نوعی دگرگونی شدن را نشان می داد. در مجموع می توان گفت كه رشد اجتماعی دوران نوجوانی

تنها نمی تواند ناشی از یك تحول فردی باشد بلكه تاثیر پذیری آن ها ازتعامل های اجتماعی تردید ناپذیراست.

رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی:        

در گذشته طول دوره نوجوانی كوتاه تر بوده است اما در قرن معاصر با پیچیده تر شدن ساختار جوامع این گرایش رو به طولانی ترشدن می باشد. براساس یك بررسی مشخص شد انواع شكل های نوجوانی در جوامع مختلف متاثر از ساختارهای آن جوامع می باشد. می توان به چهار نوع نوجوانی اشاره كرد:

بدوی- انتقالی- نوجوانی ساده- نوجوانی طولانی

هر یك از شكل های فوق متاثر از برخوردها و دیدگاه ها و نحوه رفتار اعضای آن جامعه با نوجوان و نوجوان با آن جامعه را دارد.

قیمت فایل فقط 18,700 تومان

خرید

برچسب ها : تعریف بلوغ و نوجوانی , دگرگونی های رشد نوجوانی , تعبیراجتماعی نوجوانی و رشد آن , مكان های رشداجتماعی نوجوان , رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی , اجتماعی نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعی , روابط اجتماعی نوجوان در مسیر تحول رشد اجتماعی , رفتارهاِِی مرضی اجتماعی نوجوان , رفتار اجتماعی نوجوان و نقش فرهنگ دراین دوره , هدایت اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر