امروز: شنبه 27 مهر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع

بررسی اطمینان بخشی سیستم توزیع دسته: آمار
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 568 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 83

از مدار خارج شدن مؤلفة سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند خروج بابرنامه از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامة آن مؤلفه می گویند

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

اطمینان بخشی سیستم توزیع

فهرست مطالب :                                                  

1-   تعاریف اولیه                                                                                    6 -   1     

2-   محدودیتهای سیستم توزیع                                                                      7  -   6

3-   ترازهای اطمینان بخشی توزیع                                                               9  -   7   

4-   مروری بر آمار و احتمالات و مفاهیم ریاضی پایه برای مبحث اطمینان بخشی         18 -   9

5-   سیستمهای سری                                                                                  20- 18

6-   سیستمهای موازی                                                                          21- 20

7-   سیستمهای سری موازی                                                                   74- 21              

8- واژگان انگلیسی                                                                            79- 75

9_منابع و ماخذ                                                                                80

مفاهیم كلی

خروج: از مدار خارج شدن مؤلفة سیستم توزیع را بر هر دلیلی خروج آن مؤلفه می گویند.

خروج بابرنامه: از مدار خارج شدن مؤلفه ای بصورت عمدی و با برنامی قبلی را خروج با برنامة آن مؤلفه می گویند.

خروج اجباری: خروجی كه بر ارادة بهره بردار در انجام آن نقشی نداشته و بعلت ایجاد شرایط اضطراریِ خاص آن مؤلفه، خروج بصورت اجباری انجام می شود.

خروج اجباری گذرا: درصورتی كه علت خروج فوراً از بین برود، و مؤلفة خارج شده (بصورت اجباری) بتواند بصورت اتومات به مدار باز گردد، خروج اجباری را خروج اجباریِ گذرا می نامند. 

خروج اجباری دیرپا: خروج اجباری كه گذرا نباشد دیرپا خواهد بود.

خروج جزئی: خروجی كه درآن تنهای قسمتی از یك مؤلفه از مدار خارج شده است. بعبارت دیگر ظرفیت و یا كیفیت انجام وظیفة مولفة مذكور كاهش می یابد.

بدیهی است امكان به تعویق انداختن خروج بابرنامه وجود دارد، در حالی كه چنین امكانی برای خروج اجباری وجود ندارد.

قطع

Interruption): رخ دادن وقفه در خدمت رسانی به یك یا چند مصرف كننده را قطع شدن این مصرف كننده ها می گویند.

قطع اجباری(Forced Interruption): قطع ناشی از خروج اجباری را قطع اجباری می گویند.

قطع با برنامه(Scheduled Interruption): قطع ناشی از خروج با برنامه را خروج با برنامه می گویند.

قطع ها از نظر زمان بر طرف شدنشان نیز به سه دسته تقسیم می شوند.

1-     قطع آنی(Instantaneous Interruption): قطعی است كه در كمتر از یك دقیقه قابل رفع می باشد.

2-     قطع موقتی(Mometary Interruption): قطعی است كه برطرف كردن آن معمولاً یك تا دو ساعت طول می كشد.

3-     قطع طولانی(Long Interruption): قطی است كه بیش از چندین ساعت زمان برای بر طرف كردنش لازم است. 

اطمینان بخشی در واقع سلامت سیستم و اجتناب از خروج هایی كه ممكن است رخ دهند، را توصیف می كند. و كفایت نیز به كافی بودن ظزفیت سیستم برای تأمین نیازهای انرژی برق مشتركان اشاره می كند. 

شاخص های اطمینان بخشی(Index of Reliability):

مطابق پیشنهاد كمیتة IEEE گزارش خروج دستگاهها بایستی دارای توضیحات زیر باشد:

1-     نوع، طرح، سازنده و توضیحات دیگری برای طبقه بندی

2-     تاریخ و محل نصب

3-     عامل خرابی (آذرخش، درخت، خطای بهره بردار)

4-     مد خرابی (اتصال كوتاه، اضافه بار)

5-     زمان شروع خرابی (خروج) و زمان بازگشت، ذكر تاریخ وشرایط جوی بهنگام خرابی

6-     نوع خروج (اجباری، با برنامه، گذرا و دیرپا)

علاوه بر اطلاعات مذكور بهتر است كه در تهیة گزارش خروج موارد زیر نیز قید گردند:

عبارتست از سطحی از اطمینان بخشی كه در آن شركت برق رسانی كمترین هزینة اقتصادی را متقبل می شود. فرض كنید كه  نشان دهندة تابع اطمینان بخشی،  نشان دهندة هزینة خسارت وارده به مشتركان بر اثر وقوع قطعی،  هزینة لازم برای رسیدن سطح اطمینان بخشی، و  كل هزینة انجام گرفته باشند. تراز اطمینان بخشی() عبارتست ازای كه در آن كمترین مقدار خود () را داشته باشد. بنابراین داریم

منحنی توابع هزینة  و مكان تراز اطمینان بخشی را نشان می دهد. همانطور كه در این شكل مشاهده می شود، با افرایش اطمینان بخشی، افزایش یافته و كاهش می یابد. بسیاری از شركتهای برق رسانی شبكة توزیع خود را در تراز قطع معینی، مثلاً تك قطع، طراحی می كنند تا رخ دادن یك خرابی بعلت وجود ظرفیت كافی انرژی (به ازاء یك قطع) و وجود روشهای مختلف كلید زنی، باعث ایجاد قطعی در سیستم توزیع نشود. بنابراین تحلیل قطع مدار، به تعیین ضعف ترین نقاط شبكة توزیع كمك می كند.

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

خرید

برچسب ها : اطمینان بخشی سیستم توزیع , سیستمهای سری , سیستمهای سری موازی , مروری بر آمار و احتمالات و مفاهیم ریاضی پایه برای مبحث اطمینان بخشی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر